19. 9. 2020  7:16 Konštantín, pamätný deň - Deň prvého verejného vystúpenia Slovenskej národnej rady
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. arch. Eva Vojteková, PhD.
Identifikačné číslo: 333
Univerzitný e-mail: eva.vojtekova [at] stuba.sk
 
Odborná asistentka CSc.,PhD. - Ústav konštrukcií v architektúre a inžinierskych stavieb (FAD)

     
     
Záverečná práca     
     
          Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Habilitačná práca
Názov práce:Transparentnosť v architektúre Pojem mnohoznačných významov
Autor:
Pracovisko:
Ústav konštrukcií v architektúre a inžinierskych stavieb (FAD)
Oponent 1:
prof. Ing. arch. Robert Špaček, CSc.
Oponent 2:
Oponent 3:
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca nebola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

Názov práce:
Transparentnosť v architektúre Pojem mnohoznačných významov
Abstrakt:Pojem transparentnosť v architektúre súvisí s nástupom modernizmu a používaním veľkoplošných zasklení na fasádach budov. Naplno sa modernizmus v architektúre prejavil až po 1. Svetovej vojne. Estetika modernizmu mala za cieľ odrážať ideály sociálne spravodlivejšej spoločnosti a technický pokrok v architektúre prostredníctvom nových výrazových prostriedkov a materiálov, z ktorých významné miesto predstavovalo sklo. Od 50. rokov 20.storočia je pojem transparentnosť v architektúre asociovaný s dvoma prívlastkami: transparentnosť „doslovná“ a transparentnosť „fenomenálna“. Tieto pojmy zaviedol do povedomia architektonickej teórie americký teoretik Colin Rowe spolu s maliarom Robertom Slutzkym napísaním eseje „Transparency: Literal and Phenomenal“. Napísanie eseje je prejavom krízy modernizmu a internacionálneho štýlu, ktorý sa v tej dobe presadil po celom svete. Nespokojnosť s výrazovými prostriedkami a bezduchosťou internacionálneho štýlu viedla k nástupu nových štýlov zameraných na vonkajšiu formu architektúry. Potrebu prehodnotenia pojmu transparentnosť v architektúre vyslovil v 90. rokoch 20. storočia americký architekt a teoretik Terence Riley v súvislosti s výstavou „Light Construction“ v Múzeu moderného umenia v New Yorku v roku 1995. Od roku 2007 je pojem „inžinierska transparentnosť“ v architektúre asociovaný aj s vedeckou konferenciou pod názvom „Engineered Transparency“, na ktorej sú každé dva roky predstavené posledné poznatky z oblasti vedy, výskumu a technologické inovácie z praxe, týkajúce sa používania skla v rámci obalových konštrukcií budov. Transparentnosť v architektúre je frekventovaným pojmom, ktorý počas posledného storočia úzko súvisí s modernou architektúrou, technologickým pokrokom, ale aj s čítaním konceptov architektúry a vnímaním priestorového usporiadania.
Kľúčové slová:
transparentnosť doslovná a fenomenálna, inžinierska transparentnosť, modernizmus, sklo, detail, fasáda

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene