Jul 10, 2020   1:36 a.m. Amália
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Igor Bodík, PhD.
Identification number: 3340
University e-mail: igor.bodik [at] stuba.sk
 

Contacts          
     
     Bodies     
Supervised theses
     

The following list contains supervised theses at STU.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:
Type of thesis:

Ord.
State
Final thesis
UntilDetails
1.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Bader A.M.Gh. Alazemi
Sustainable sanitation as appropriate solution of wastewater treatment for rural areas
May 2013
Displaying the final thesis
2.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Bc. Zoltán Bartók
Mathematical model for estimation of illicit drugs consumption from sewage
May 2018Displaying the final thesis
3.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Mária Bašková
Výskyt vybraných antibiotík v odpadových vodách Bratislavy a ich možný dopad na životné prostredie
May 2014Displaying the final thesis
4.
Final thesis was successfully defended.
DisT
Written by (author): Ing. Andrea Blšťáková, PhD.
Membránové procesy a ich využitie pri biologockom čistení odpadových vôd
September 2009
Displaying the final thesis
5.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Salem B.R.S. Alazemi
Anaerobic digestion of activated sludge on municipal wastewater treatment plant
May 2013
Displaying the final thesis
6.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Katarína Čegiňová
Definition of basic parameters for treatment sludge drying house
May 2019
Displaying the final thesis
7.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Milota Fáberová, PhD.
Mezofilná a termofilná anaeróbna fermentácia s vysokou koncentráciou dusíka
May 2013
Displaying the final thesis
8.
Final thesis was successfully defended.
DisT
Written by (author): Ing. Milota Fáberová, PhD.
Vplyv vybraných liečiv na priebeh mezofilnej a termofilnej anaeróbnej fermentácie
June 2017Displaying the final thesis
9.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Radka Ferková
Prírodné spôsoby čistenia odpadových vôd – technológie a ich obmedzenia
May 2015
Displaying the final thesis
10.
Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Bc. Kristína Heilandová
Constructed wetlands - design and application possibilities in rural areas
May 2018
Displaying the final thesis
11.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Kristína Hencelová
Application of coagulation processes for industrial wastewater treatment
May 2018
Displaying the final thesis
12.
Final thesis is submitted
BT
Written by (author): Natália Hrancová
Use of zeolites for pharmaceuticals removal from wastewater
May 2020
Displaying the final thesis
13.
Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Lenka Hrušková
Porovnanie mezofilnej a termofilnej anaeróbnej fermentácie na produkciu bioplynu z biologicky rozložiteľných odpadov
May 2011Displaying the final thesis
14.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Lenka Hrušková
Produkcia bioplynu z reštauračných odpadov
May 2009
Displaying the final thesis
15.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Juan José Chávez Fuentes, PhD.
Design of a biogas station for agricultural waste
May 2012
Displaying the final thesis
16.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Juan José Chávez Fuentes, PhD.
Organic Waste as Potencial Energy Source for Biogas Production
May 2010
Displaying the final thesis
17.Final thesis was successfully defended.DisT
Written by (author): Ing. Lucia Ivanová, PhD.
Fate of pharmaceuticals through the technological line of WWTP
May 2019
Displaying the final thesis
18.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Lucia Ivanová, PhD.
Hodnotenie vplyvu vybraných liečiv na procesy mezofilnej a termofilnej fermentácie
May 2015Displaying the final thesis
19.
Final thesis is incomplete
BTWritten by (author): Ivana Jankechová
Nelegálne drogy – ich cesta od užívateľa až po čistiareň odpadových vôd
May 2015
Displaying the final thesis
20.
Final thesis is incomplete
BTWritten by (author): Róbert Kmeť
Dimenzovanie aeračných systémov v čistiarňach odpadových vôd
May 2016Displaying the final thesis
21.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Monika Kováčová
Possibilities of Wastewater Post-treatment with Application of Sorption Processes
May 2019
Displaying the final thesis
22.Final thesis was successfully defended.
DisT
Written by (author): Ing. Miroslava Kubaská, PhD.
Anaeróbne spracovanie zvyškov jedál s cieľom produkcie bioplynu
June 2013
Displaying the final thesis
23.
Final thesis is incomplete
DisTWritten by (author): Ing. Miroslava Kubaská, PhD.
Anaeróbne spracovanie zvyškov jedál s cieľom produkcie bioplynu
September 2013
Displaying the final thesis
24.
Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Miroslava Kubaská, PhD.
Reštauračné odpady ako organický substrát pre produkciu bioplynu a ich následné energetické využitie
May 2009Displaying the final thesis
25.
Final thesis is incomplete
DisT
Written by (author): Ing. Soňa Lehotská
Anaeróbna fermentácia vedľajších produktov poľnohospodárskej činnosti
May 2017
Displaying the final thesis
26.
Final thesis is incomplete
DisT
Written by (author): Ing. Soňa Lehotská
Anaeróbna fermentácia vedľajších produktov poľnohospodárskej činnosti
September 2014Displaying the final thesis
27.Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Soňa Lehotská
Anaeróbne spracovanie vybraných komunálnych odpadov s cieľom produkcie bioplynu
May 2008
Displaying the final thesis
28.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Soňa Lehotská
Možnosti využitia kuchynských odpadov na zvýšenie produkcie bioplynu na komunálnych čistiarňach odpadových vôd
May 2010
Displaying the final thesis
29.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Lenka Majerčíková
Použitie g-fázy ako organického substrátu pre denitrifikáciu
May 2007
Displaying the final thesis
30.
Final thesis was successfully defended.
DisT
Written by (author): Ing. Zuzana Matulová, PhD.
Čistenie odpadových vôd so separáciou kalu ponoreným membránovým modulom
November 2009
Displaying the final thesis
31.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Veronika Matyšáková
Čistenie odpadových vôd v malých obciach v podmienkach strednej a východnej Európy
May 2007
Displaying the final thesis
32.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Veronika Matyšáková
Použitie membránovej filtrácie pri čistení priemyselných odpadových vôd
May 2010
Displaying the final thesis
33.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Katarína Miklovičová
Application of treated wastewater and sludge for agricultural use
May 2019Displaying the final thesis
34.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Katarína Miklovičová
Monitoring nelegálnych drog a liekov v odpadových vodách na Slovensku
May 2017Displaying the final thesis
35.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Viktor Molnár
Štúdium interakcií derivátov benzotiazolu a aktivovaného kalu
May 2011
Displaying the final thesis
36.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Michal Mosný, PhD.
Optimalizácia procesu regenerácie membránových modulov pri biologickom čistení odpadových vôd
May 2010
Displaying the final thesis
37.
Final thesis is incomplete
DisTWritten by (author): Ing. Michal Mosný, PhD.
Štúdium procesov čistenia odpadových vôd s využitím membránovej separácie kalu
August 2015
Displaying the final thesis
38.
Final thesis was successfully defended.
DisT
Written by (author): Ing. Michal Mosný, PhD.
Využitie MBR technológií pri odstraňovaní mikropolutantov z odpadových vôd a možnosti ich kombinácie s inými progresívnymi procesmi
August 2015
Displaying the final thesis
39.Final thesis is incomplete
BT
Written by (author): Ing. Michal Mosný, PhD.
Využitie odpadových produktov z výroby bionafty pri čisteni odpadových vôd
May 2007
Displaying the final thesis
40.
Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Michal Mosný, PhD.
Využitie odpadových produktov z výroby bionafty pri čistení odpadových vôd
May 2008
Displaying the final thesis
41.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Miklós Nikker
Optimisation of coagulation processes on industrial wastewater treatment plants
May 2018
Displaying the final thesis
42.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Kristína Očenášková
Porovnanie energetickej náročnosti procesov mezofilnej a termofilnej fermentácie na čistiarni odpadových vôd
May 2012Displaying the final thesis
43.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Kristína Očenášková
Vplyv vybraných liečiv na produkciu bioplynu v podmienkach mezofilnej fermentácie
May 2014Displaying the final thesis
44.Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Kristína Párkánszká
Sorption processes - a way for romoval of micropolutatnts from wastewater?
May 2018
Displaying the final thesis
45.Final thesis is incomplete
DisT
Written by (author): Ing. Ladislav Pénzes
Procesy biologického čistenia odpadových vôd pre malé zdroje znečistenia
September 2013Displaying the final thesis
46.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Michaela Plekancová
Možnosti anaeróbneho spracovania ťažko rozložiteľných priemyselných odpadov
May 2017Displaying the final thesis
47.
Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Ing. Michaela Plekancová
Removal of pharmaceutics from sewage sludge by thermal processes
May 2024
Displaying the final thesis
48.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Ondrej Púček
Domestic wastewater treatment plant with biofilm carrier
May 2018Displaying the final thesis
49.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Helena Rutzká
Paulownia Wallachia - perspektívna rastlina pre produkciu bioplynu?
May 2017
Displaying the final thesis
50.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Helena Rutzká
Plant Paulovnia Wallachia as pespective source of energy?
May 2019Displaying the final thesis
51.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Radovan Ružinský
Desorpcia farmaceutík z čistiarenských kalov
May 2017
Displaying the final thesis
52.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Radovan Ružinský
Domová bioplynová stanica – mýtus alebo možná realita?
May 2015
Displaying the final thesis
53.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Michal Rybár
Využitie odpadov z priemyselných výrob ako organických substrátov pre denitrifikáciu
May 2008
Displaying the final thesis
54.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Zuzana Sameliaková
Ozonization as a Way for Post-treatment of Wastewater with pharmaceutical pollution
May 2019
Displaying the final thesis
55.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Zuzana Sameliaková
Použitie čistého kyslíka a ozónu na odstraňovanie liečiv z odpadových vôd
May 2017
Displaying the final thesis
56.
Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Stanislav Sedláček, PhD.
Dlhodobá prevádzka domovej čistiarne odpadových vôd s membránovou separáciou kalu
May 2008
Displaying the final thesis
57.
Final thesis was successfully defended.
DisT
Written by (author): Ing. Stanislav Sedláček, PhD.
Štúdium využitia biologicky rozložiteľných odpadov na produkciu bioplynu
September 2012Displaying the final thesis
58.
Final thesis is incomplete
DisT
Written by (author): Ing. Stanislav Sedláček, PhD.
Štúdium využitia biologicky rozložiteľných odpadov na produkciu bioplynu
September 2012
Displaying the final thesis
59.
Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Peter Sedmák
Návrh a dimenzovanie malej farmárskej bioplynovej stanice
May 2013
Displaying the final thesis
60.Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Petra Szabová
Vplyv vybraných liekov na procesy aktivácie
May 2017
Displaying the final thesis
61.
Final thesis is in progress
DisT
Written by (author): Ing. Petra Szabová
Vplyv vybraných mikropolutantov na procesy čistenia odpadových vôd
May 2021
Displaying the final thesis
62.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Tímea Šefčíková
Influence of drying process on removal of pharmaceutical from sewage sludge
June 2020
Displaying the final thesis
63.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Juraj Šido
Application of Supported Liquid Membrane Technologies in Wastewater Treatment Processes
May 2016
Displaying the final thesis
64.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Juraj Šido
Stripping of Volatile Organic Compounds in Biological Part of Wastewater Treatment Plant of Slovnaft Bratislava
May 2018
Displaying the final thesis
65.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Viera Špalková, PhD.
Domová čistiareň odpadových vôd s použitím membránovej separácie kalu
May 2007
Displaying the final thesis
66.
Final thesis is incomplete
BTWritten by (author): Ing. Veronika Šusteková
Návrh a dimenzovanie malej farmárskej bioplynovej stanice
May 2012
Displaying the final thesis
67.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Július Telek
Dimenzovanie a prevádzka koreňových čistiarní odpadových vôd
May 2014
Displaying the final thesis
68.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Július Telek
Optimalizácia prevádzky aerácie na MCHB ČOV Slovnaft a.s. Bratislava
May 2016Displaying the final thesis
69.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Katarína Toporcerová
Possibilities of nitrogen and phosphorus recover from treatment sludge
May 2019
Displaying the final thesis
70.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Juraj Truchlík
Odstraňovanie vybraných liečiv na čistiarni odpadových vôd s využitím membránovej separácie
May 2014
Displaying the final thesis
71.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Lucia Ujová
Možnosti anaeróbneho spracovania čistiarenských kalov z rafinérií
May 2017
Displaying the final thesis
72.
Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Miriam Uličná
Antibiotics in wastewater treatment processes
May 2018
Displaying the final thesis
73.
Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Patrícia Varšová
Influence of farmaceuticals on respirometric activity of sewage sludge
June 2020
Displaying the final thesis
74.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Patrícia Varšová
Monitoring of Pharmaceuticals in Slovak Sewage Sludge
May 2018Displaying the final thesis
75.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Daniela Vašková
Energetická náročnosť procesu čistenia odpadových vôd na komunálnych ČOV
May 2013
Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BT
Bachelor thesis
DT
Diploma thesis
DisT
Dissertation thesis
DisThPr
Dissertation thesis propositions
FtMBA
Final MBA thesis
Final thesisFinal thesis
FT(ILL)
Final thesis - foreign students
FT(FS)
Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabT
Habilitation thesis
RigT
Rigorous thesis
Final thesis is incomplete
Final thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.Final thesis was successfully defended.
Final thesis is submitted
Final thesis is submitted
Final thesis is in progress
Final thesis is in progress