17. 2. 2020  14:06 Miloslava
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Monika Bakošová, PhD.
Identifikačné číslo: 3347
Univerzitný e-mail: monika.bakosova [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
Prorektorka - Vedenie STU (REKP REK)
Prorektorka - Slovenská technická univerzita v Bratislave
 
Externá spolupracovníčka - Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Nasledujúci zoznam zobrazuje prehľad vedených prác na STU.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Rok odovzdania:
Typ práce:

Por.StavTypZáverečná prácaDokedyPodrobnosti
1.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Miroslava Babulíková
Návrh robustných PID regulátorov pre systémy s parametrickou neurčitosťou
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
2.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Martina Bihuňová
Riadenie systémov s dopravným oneskorením
máj 2007Zobrazenie záverečnej práce
3.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Ing. Michaela Bohunčáková
Doplnenie e-learningového modulu pre predmet robustné riadenie
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
4.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Katarína Bugárová
Tvorba testov pre predmet Dynamika a riadenie procesov v LMS Moodle
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
5.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Lenka Čemanová
Tvorba GUI pre syntézu regulátorov
máj 2007Zobrazenie záverečnej práce
6.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Kornélia Černá
Tvorba softvéru PIDDESIGN
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
7.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Ján Dzurov
Internetový modul pre modelovanie a simuláciu procesov
máj 2010Zobrazenie záverečnej práce
8.Záverečná práca je rozpracovanáDizPAutor: Ing. Michaela Horváthová
Robustné prediktívne riadenie chemickotechnologických procesov
máj 2023Zobrazenie záverečnej práce
9.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Katarína Jančová
Robustné riadenie laboratórneho procesu
máj 2007Zobrazenie záverečnej práce
10.Záverečná práca je nekompletnáDizPAutor: Ing. Michal Kačur
Riadenie chemickotechnologických procesov s dopravným oneskorením
september 2014Zobrazenie záverečnej práce
11.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Juraj Kavor
Modelovanie a riadenie kaskády biochemických reaktorov pre odstraňovanie dusíkatých zlúčenín z odpadových vôd
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
12.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Tibor Kórka
Riadenie procesov s dopravným oneskorenim
máj 2008Zobrazenie záverečnej práce
13.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Tibor Kórka
Wind Turbine Control for Reducing Tower Oscillations
máj 2010Zobrazenie záverečnej práce
14.Záverečná práca je rozpracovanáBPAutor: Michal Krištof
Modelovanie a riadenie biotechnologického procesu
máj 2020Zobrazenie záverečnej práce
15.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Darko Križan
Modelovanie a riadenie kaskády biochemických reaktorov pre odstraňovanie organického znečistenia z odpadových vôd
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
16.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Timotej Kyselica
Modelovanie a riadenie biochemického reaktora na produkciu etanolu
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
17.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Michaela Lehotová
Modelovanie a riadenie fermentačného reaktora
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
18.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Petra Mareková
Riadenie procesov s dopravným oneskorením
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
19.Záverečná práca je nekompletnáDizPAutor: Ing. Katarína Matejičková
Návrh robustných PI regulátorov pre systémy s dopravným oneskorením
jún 2013Zobrazenie záverečnej práce
20.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Ján Mertinyák
Modelovanie a riadenie vsádzkového chemického reaktora
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
21.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Katarína Mikušová
Modelovanie a riadenie laboratórneho zariadenia PCT40
máj 2009Zobrazenie záverečnej práce
22.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Katarína Mikušová
Modelovanie a riadenie procesov s využitím softvéru UniSim Design
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
23.Záverečná práca je nekompletnáDPAutor: Ing. Pavel Mištec
Robustné riadenie prietokového chemického reaktora
máj 2010Zobrazenie záverečnej práce
24.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Pavel Mištec
Robustné riadenie prietokového chemického reaktora
máj 2010Zobrazenie záverečnej práce
25.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Pavel Mištec
Robustné riadenie prietokového chemického reaktora
máj 2005Zobrazenie záverečnej práce
26.Záverečná práca je rozpracovanáBPAutor: Trieu Nguyen Hai
Modelovanie a riadenie biotechnologického procesu
máj 2020Zobrazenie záverečnej práce
27.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizPAutor: doc. Ing. Juraj Oravec, PhD.
Robustné prediktívne riadenie chemickotechnologických procesov
jún 2014Zobrazenie záverečnej práce
28.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: doc. Ing. Juraj Oravec, PhD.
Tvorba programového systému pre syntézu regulátorov
máj 2010Zobrazenie záverečnej práce
29.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: doc. Ing. Juraj Oravec, PhD.
Tvorba softvéru pre syntézu regulátorov
máj 2008Zobrazenie záverečnej práce
30.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Katarína Peterková
Modelovanie a analýza stability systémov s parametrickými neurčitosťami
máj 2010Zobrazenie záverečnej práce
31.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Katarína Peterková
Návrh robustných PID regulátorov pre riadenie neminimálne fázových systémov
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
32.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Katarína Sohajda
Robustné prediktívne riadenie výmenníkov tepla
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
33.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Erika Szabová
Tvorba testov pre predmet modelovanie v LMS Moodle
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
34.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Ing. Erika Szabová
Tvorba testov pre predmet Modelovanie v LMS Moodle
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
35.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Ing. Matej Štefánik
Použitie PID regulátora pre riadenie sústavy zásobníkov kvapaliny
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
36.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Matej Štefánik
Použitie PID regulátora pre riadenie sústavy zásobníkov kvapaliny
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
37.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Renáta Švardová
Riadenie systémov s dopravným oneskorením pomocou rozvetvených regulačných obvodov
máj 2010Zobrazenie záverečnej práce
38.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Renáta Švardová
Robustné riadenie procesov s dopravným oneskorenim
máj 2008Zobrazenie záverečnej práce
39.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Róbert Tomčík, PhD.
Riadenie laboratórneho teplovzdušného procesu
máj 2010Zobrazenie záverečnej práce
40.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Rudolf Trautenberger
Modelovanie a riadenie kaskády biochemických reaktorov
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
41.Záverečná práca je rozpracovanáDizPAutor: Ing. Petra Valiauga
Robustné prediktívne riadenie chemickotechnologických procesov
máj 2022Zobrazenie záverečnej práce
42.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizPAutor: Ing. Anna Vasičkaninová, PhD.
Neuro-fuzzy prístup k modelovaniu a riadeniu procesov chemickej technológie
jún 2012Zobrazenie záverečnej práce
43.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Dominika Vilhanová
Modelovanie a riadenie biochemického reaktora typu Carrousel
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
44.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Katarína Zábojníková
Internetový modul pre modelovanie a simuláciu procesov
máj 2007Zobrazenie záverečnej práce
45.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizPAutor: Ing. Jana Závacká, PhD.
Návrh robustných PID regulátorov pre riadenie chemickotechnologických procesov s parametrickými neurčitosťami
september 2011Zobrazenie záverečnej práce

Legenda (otvorí/zatvorí sa po kliknutí)
BPBakalárska práca
DPDiplomová práca
DizPDizertačná práca
HabPHabilitačná práca
RigPRigorózna práca
TzDizPTézy dizertačnej práce
ZpMBAZáverečná MBA práca
ZPZáverečná práca
ZPicvZáverečná práca - Inštitút celoživotného vzdelávania
ZPzšZáverečná práca - zahraniční študenti
Záverečná práca je nekompletnáZáverečná práca je nekompletná
Záverečná práca nebola úspešne obhájenáZáverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájenáZáverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca je odovzdanáZáverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je rozpracovanáZáverečná práca je rozpracovaná