Apr 6, 2020   7:18 a.m. Irena
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Monika Bakošová, PhD.
Identification number: 3347
University e-mail: monika.bakosova [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - Department of Information Engineering and Process Control (IIEAM FCFT)
Prorektorka - Vedenie STU (REKP REK)
Vice-chancellor - Slovak university of technology in Bratislava
 
External colleague - Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Modelling and Control of the Carrousel Type Biochemical Reactor
Written by (author): Bc. Dominika Vilhanová
Department: Institute of Information Engineering, Automation and Mathematics (FCFT)
Thesis supervisor: doc. Ing. Monika Bakošová, PhD.
Opponent:Ing. Martin Kalúz, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Modelovanie a riadenie biochemického reaktora typu Carrousel
Summary:Táto bakalárska práca bola zameraná na vytvorenie matematického modelu a návrhu riadenia biochemického reaktora typu Carrousel. Pomocou vytvoreného modelu sa skúmal ustálený pracovný režim biochemického reaktora a jeho dynamické vlastnosti. Analýza vlastností reaktora sa využila na návrh riadiaceho systému. Všetky výpočty a simulácie sa realizovali v programovacom prostredí MATLAB-Simulink. Práca je rozdelená na tri časti. Prvá teoretická časť rozoberá problém modelovania biochemických dejov na základe materiálových bilancií a možností identifikácie. V druhej časti sú obsiahnuté simulácie statických a prechodových charakteristík biochemického reaktora typu Carrousel a výpočty použité na návrh PID regulátorov a ich porovnanie. Tretia časť je záver, ktorý zhŕňa dosiahnutie požadovanej koncentrácie amoniakálneho dusíka navrhnutými regulátormi a vyhodnocuje, ktorý regulátor dosahuje najlepšie hodnoty ukazovateľov kvality.
Key words:biochemický reaktor, identifikácia, modelovanie, PID regulátor

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited