14. 7. 2020  9:33 Kamil
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Monika Bakošová, PhD.
Identifikační číslo: 3347
Univerzitní e-mail: monika.bakosova [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
 
Externí spolupracovnice - Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)

Kontakty
     
     
Projekty     Publikace     
     
Vedené práce
     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Bakalářská práce
Název práce:
Modelovanie a riadenie biochemického reaktora typu Carrousel
Autor:
Bc. Dominika Vilhanová
Pracoviště:
Vedoucí práce:
Oponent:
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:
Modelovanie a riadenie biochemického reaktora typu Carrousel
Abstrakt:
Táto bakalárska práca bola zameraná na vytvorenie matematického modelu a návrhu riadenia biochemického reaktora typu Carrousel. Pomocou vytvoreného modelu sa skúmal ustálený pracovný režim biochemického reaktora a jeho dynamické vlastnosti. Analýza vlastností reaktora sa využila na návrh riadiaceho systému. Všetky výpočty a simulácie sa realizovali v programovacom prostredí MATLAB-Simulink. Práca je rozdelená na tri časti. Prvá teoretická časť rozoberá problém modelovania biochemických dejov na základe materiálových bilancií a možností identifikácie. V druhej časti sú obsiahnuté simulácie statických a prechodových charakteristík biochemického reaktora typu Carrousel a výpočty použité na návrh PID regulátorov a ich porovnanie. Tretia časť je záver, ktorý zhŕňa dosiahnutie požadovanej koncentrácie amoniakálneho dusíka navrhnutými regulátormi a vyhodnocuje, ktorý regulátor dosahuje najlepšie hodnoty ukazovateľov kvality.
Klíčová slova:
biochemický reaktor, identifikácia, modelovanie, PID regulátor

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně