Apr 4, 2020   1:24 a.m. Izidor
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Monika Bakošová, PhD.
Identification number: 3347
University e-mail: monika.bakosova [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - Department of Information Engineering and Process Control (IIEAM FCFT)
Prorektorka - Vedenie STU (REKP REK)
Vice-chancellor - Slovak university of technology in Bratislava
 
External colleague - Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Design of Quizzes for the Course Process Dynamics and Control in LMS Moodle
Written by (author): Ing. Katarína Bugárová
Department: Institute of Information Engineering, Automation and Mathematics (FCFT)
Thesis supervisor: doc. Ing. Monika Bakošová, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Tvorba testov pre predmet Dynamika a riadenie procesov v LMS Moodle
Summary:Cieľom bakalárskej práce je oboznámenie sa s možnosťami vytvárania testov v elektronickej podobe pre predmet Dynamika a riadenie procesov v softvéri Moodle. V ňom sú vytvorené aj testy, ktoré doplňujú oblasť kontroly vedomostí študentov elektronického kurzu Dynamika a riadenie procesov. Testy môžu obsahovať rôzne typy otázok, ktoré sú elektronickou verziou písomných matematických, slovných či grafických úloh. Otázky spracovávajú obsah učiva predmetu Dynamika a riadenie procesov. Vhodnosť použitia rozličných typov otázok do testu v rámci tém, na ktoré je predmet rozdelený, vyhodnocujú jednotlivé podkapitoly s názvom témy. Jednotlivé podkapitoly obsahujú taktiež riešenia úloh s použitím interného systému, či externého programu, pre prípad nevyhovujúcej elektronickej verzie otázky ponúkanej softvérom Moodle.
Key words:tvorba otázok, identifikácia, jednoduchý spätnoväzbový obvod riadenia, Moodle, tvorba testov, rozvetvený spätnoväzbový obvod riadenia

Current level of public release
 
access to digital copies of seminar papers and theses via academic / university library for study, scientific, educational and information purposes only to university users (access check based on computer's IP address or on login and password).


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited