14. 7. 2020  8:13 Kamil
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Monika Bakošová, PhD.
Identifikační číslo: 3347
Univerzitní e-mail: monika.bakosova [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
Prorektorka - Slovenská technická univerzita v Bratislave
 
Externí spolupracovnice - Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)

     Výuka          Publikace
     
     
Vedené práce
     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Bakalářská práce
Název práce:
Tvorba testov pre predmet Dynamika a riadenie procesov v LMS Moodle
Autor:
Pracoviště:
Vedoucí práce:
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Tvorba testov pre predmet Dynamika a riadenie procesov v LMS Moodle
Abstrakt:
Cieľom bakalárskej práce je oboznámenie sa s možnosťami vytvárania testov v elektronickej podobe pre predmet Dynamika a riadenie procesov v softvéri Moodle. V ňom sú vytvorené aj testy, ktoré doplňujú oblasť kontroly vedomostí študentov elektronického kurzu Dynamika a riadenie procesov. Testy môžu obsahovať rôzne typy otázok, ktoré sú elektronickou verziou písomných matematických, slovných či grafických úloh. Otázky spracovávajú obsah učiva predmetu Dynamika a riadenie procesov. Vhodnosť použitia rozličných typov otázok do testu v rámci tém, na ktoré je predmet rozdelený, vyhodnocujú jednotlivé podkapitoly s názvom témy. Jednotlivé podkapitoly obsahujú taktiež riešenia úloh s použitím interného systému, či externého programu, pre prípad nevyhovujúcej elektronickej verzie otázky ponúkanej softvérom Moodle.
Klíčová slova:
tvorba otázok, identifikácia, jednoduchý spätnoväzbový obvod riadenia, Moodle, tvorba testov, rozvetvený spätnoväzbový obvod riadenia

Aktuální stupeň zveřejnění
 
zpřístupňování digitální rozmnoženiny školního díla prostřednictvím akademické / univerzitní knihovny na studijní, vědecké, vzdělávací a informační účely pouze uživatelům v rámci vysoké školy (kontrola přístupu na základě IP adres počítačů nebo prostřednictvím jména a hesla).


Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně