25. 5. 2020  20:49 Urban
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Monika Bakošová, PhD.
Identifikačné číslo: 3347
Univerzitný e-mail: monika.bakosova [at] stuba.sk
 
 

     
     
     
     
     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Diplomová práca
Názov práce:
Riadenie systémov s dopravným oneskorením pomocou rozvetvených regulačných obvodov
Autor: Ing. Renáta Švardová
Pracovisko: Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
Vedúci práce: doc. Ing. Monika Bakošová, PhD.
Oponent:
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

Názov práce:Riadenie systémov s dopravným oneskorením pomocou rozvetvených regulačných obvodov
Abstrakt:
Diplomová práca sa zaoberá analýzou vplyvu dopravného oneskorenia na dynamické vlastnosti riadeného procesu a dynamické vlastnosti jednoduchého uzavretého regulačného obvodu. Analyzujú sa možnosti riadenia systémov s dopravným oneskorením pomocou rozvetvených regulačných obvodov, konkrétne Smithovho prediktora a jeho modifikácií podľa Vítečkovej, Majhiho-Athertona a Liua. Práca je doplnená simuláciami riadenia stabilných systémov, nestabilných systémov a systémov s integračnými vlastnosťami s dopravným oneskorením pomocou uvedených rozvetvených regulačných obvodov a zároveň sú opísané výhody a nevýhody použitia uvedených rozvetvených regulačných obvodov.
Kľúčové slová:
dopravné oneskorenie, Smithov prediktor, modifikovaný Smithov prediktor

Aktuálny stupeň zverejnenia
 
sprístupňovanie vyhotovenej digitálnej rozmnoženiny školského diela online prostredníctvom internetu bez obmedzenia, vrátane práva poskytnúť sublicenciu tretej osobe na študijné, vedecké, vzdelávacie a informačné účely.


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Posudky záverečnej práce neobmedzene