25. 5. 2020  20:42 Urban
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Monika Bakošová, PhD.
Identifikačné číslo: 3347
Univerzitný e-mail: monika.bakosova [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
Prorektorka - Vedenie STU (REKP REK)
 
Externá spolupracovníčka - Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)

Kontakty     Výučba     
     
     Orgány
     
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Diplomová práca
Názov práce:
Robustné riadenie prietokového chemického reaktora
Autor:
Pracovisko:
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
Vedúci práce:
doc. Ing. Monika Bakošová, PhD.
Oponent:
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

Názov práce:
Robustné riadenie prietokového chemického reaktora
Abstrakt:
V diplomovej práci sa zaoberám robustným riadením prietokového chemického reaktora, ktorý je z pohľadu návrhu riadenia dosť náročný z dôvodu výskytu neurčitostí. Neurčitosti vznikajú v dôsledku premenlivosti fyzikálnych parametrov, ktoré sú známe v určitom intervale za daných podmienok. Pre návrh riadenia je potrebné poznať dynamické vlastnosti systému. Pre prípad, že nemáme prístup k reálnemu zariadeniu, je nutné získať tieto informácie z matematického modelu. Z toho dôvodu sa v práci zaoberám odvodením matematického modelu. Na riadenie som zvolil metódu pre syntézu robustného regulátora pre systém s intervalovou neurčitosťou v kombinácii s metódou umiestnenia pólov. Táto metóda je výhodná v tom, že dokážeme nájsť regulátor pre riadený proces, ktorého parametre sa menia v určitom rozsahu.
Kľúčové slová:
PI regulátor, prietokový chemický reaktor, neurčitosť, robustné riadenie

Aktuálny stupeň zverejnenia
 
sprístupňovanie vyhotovenej digitálnej rozmnoženiny školského diela online prostredníctvom internetu bez obmedzenia, vrátane práva poskytnúť sublicenciu tretej osobe na študijné, vedecké, vzdelávacie a informačné účely.


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Posudky záverečnej práce neobmedzene