Apr 6, 2020   7:32 a.m. Irena
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Monika Bakošová, PhD.
Identification number: 3347
University e-mail: monika.bakosova [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - Department of Information Engineering and Process Control (IIEAM FCFT)
Prorektorka - Vedenie STU (REKP REK)
Vice-chancellor - Slovak university of technology in Bratislava
 
External colleague - Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Control of a Laboratory Hot-air Process
Written by (author): Ing. Róbert Tomčík, PhD.
Department: Department of Information Engineering and Process Control (IIEAM FCFT)
Thesis supervisor: doc. Ing. Monika Bakošová, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Riadenie laboratórneho teplovzdušného procesu
Summary:Cieľom práce je navrhnúť a otestovať vhodný regulátor zabezpečujúci uriadenie teploty na požadovanú hodnotu pre laboratórny výmenník tepla. Súčasťou práce je aj oboznámenie sa s riadiacim systémom dSPACE, odmeranie prechodovej charakteristky a vytvorenie modelu výmenníka tepla vhodného pre návrh regulátora. Navrhnutý regulátor sa následne testuje v prostredí MATLAB-Simulink a na reálnom procese. Práca obsahuje päť kapitol. Prvé dve kapitoly zahrňujú teoretické poznatky potrebné k realizácii práce, tretia kapitola opisuje používané zariadenie -- laboratórny výmenník tepla, vo štvrtej kapitole je popísaná problematika práce s riadiacim systémom dSPACE a záverečná kapitola je venovaná spracovaniu nameraných údajov a výberu najlepších regulátorov z hľadiska zvolených ukazovateľov kvality riadenia -- IAE a času regulácie.
Key words:dSPACE, PID regulátor, uzavretý regulačný obvod, ContolDesk, prechodová charakteristika, laboratórny výmenník tepla

Current level of public release
 
access to digital copies of seminar papers and theses on-line via Internet with no restrictions, incl. the right to provide sub-lincence to a third person for study, scientific, educational and information purposes.


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment formFinal thesisThesis appendices

Parts of thesis with postponed release:

Reviews for final thesis unlimited