17. 2. 2020  13:33 Miloslava
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Monika Bakošová, PhD.
Identifikačné číslo: 3347
Univerzitný e-mail: monika.bakosova [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
Prorektorka - Vedenie STU (REKP REK)
Prorektorka - Slovenská technická univerzita v Bratislave
 
Externá spolupracovníčka - Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Rok:
Zoraďovať podľa:

Vybraná osoba je autorom nasledujúcich publikácií.

Por.PublikácieDruh výsledkuRokPodrobnosti
1.Advanced Control of a Biochemical Reactor for Yeast Fermentation
Bakošová, Monika -- Oravec, Juraj -- Vasičkaninová, Anna -- Mészáros, Alajos -- Valiauga, Petra
Advanced Control of a Biochemical Reactor for Yeast Fermentation. In Chemical Engineering Transactions, Vol. 76. [s.l.],: Italian Association of Chemical Engineering, 2019, s. 769--774. ISBN 978-88-95608-73-0.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
2.Advanced Robust MPC Design for Plate Heat Exchanger
Galčíková, Lenka -- Oravec, Juraj -- Bakošová, Monika
Advanced Robust MPC Design for Plate Heat Exchanger. In FIKAR, M. -- KVASNICA, M. Process control 2019. Danvers: IEEE, 2019, s. 29. ISBN 978-1-7281-3758-2.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
3.Control of Heat Exchangers Using Complex Control Structures with Neural Network Predictive Controllers
Vasičkaninová, Anna -- Bakošová, Monika -- Oravec, Juraj -- Mészáros, Alajos
Control of Heat Exchangers Using Complex Control Structures with Neural Network Predictive Controllers. In Chemical Engineering Transactions, Vol. 76. [s.l.],: Italian Association of Chemical Engineering, 2019, s. 361--366. ISBN 978-88-95608-73-0.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
4.Convex-lifting-based robust control design using the tunable robust invariant sets
Oravec, Juraj -- Holaza, Juraj -- Horváthová, Michaela -- Nguyen, Ngoc Anh -- Kvasnica, Michal -- Bakošová, Monika
Convex-lifting-based robust control design using the tunable robust invariant sets. European Journal of Control, 49. s. 44--52.
články v časopisoch2019Podrobnosti
5.Model Predictive Control of a Tubular Chemical Reactor
Vasičkaninová, Anna -- Bakošová, Monika -- Oravec, Juraj -- Mészáros, Alajos
Model Predictive Control of a Tubular Chemical Reactor. In FIKAR, M. -- KVASNICA, M. Process control 2019. Danvers: IEEE, 2019, s. 228--233. ISBN 978-1-7281-3758-2.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
6.Modelling and Control of a Carrousel Type Biochemical Reactor
Bakošová, Monika -- Trautenberger, Rudolf -- Derco, Ján -- Kavor, Juraj -- Valiauga, Petra -- Oravec, Juraj -- Vasičkaninová, Anna
Modelling and Control of a Carrousel Type Biochemical Reactor. In FIKAR, M. -- KVASNICA, M. Process control 2019. Danvers: IEEE, 2019, s. 29. ISBN 978-1-7281-3758-2.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
7.Modelovanie a riadenie fermentačného reaktora
Lehotová, Michaela -- Bakošová, Monika
Modelovanie a riadenie fermentačného reaktora. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
8.Modelovanie a riadenie kaskády biochemických reaktorov pre odstraňovanie dusíkatých zlúčenín z odpadových vôd
Kavor, Juraj -- Bakošová, Monika
Modelovanie a riadenie kaskády biochemických reaktorov pre odstraňovanie dusíkatých zlúčenín z odpadových vôd. In REHÁKOVÁ, M. -- ORAVEC, J. Chémia a technológie pre život. Bratislava: Slovenská chemická knižnica, 2019, s. 401--402. ISBN 978-80-8208-015-8.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
9.Modelovanie a riadenie kaskády biochemických reaktorov pre odstraňovanie organického znečistenia z odpadových vôd
Križan, Darko -- Bakošová, Monika
Modelovanie a riadenie kaskády biochemických reaktorov pre odstraňovanie organického znečistenia z odpadových vôd. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
10.Modelovanie a riadenie kaskády biochemických reaktorov pre odstraňovanie organického znečistenia z odpadových vôd
Križan, Darko -- Bakošová, Monika
Modelovanie a riadenie kaskády biochemických reaktorov pre odstraňovanie organického znečistenia z odpadových vôd. In REHÁKOVÁ, M. -- ORAVEC, J. Chémia a technológie pre život. Bratislava: Slovenská chemická knižnica, 2019, s. 403--404. ISBN 978-80-8208-015-8.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
11.Modelovanie a riadenie kaskády biochemických reaktorov pre odstraňovanie dusíkatých zlúčenín z odpadových vôd
Kavor, Juraj -- Bakošová, Monika
Modelovanie a riadenie kaskády biochemických reaktorov pre odstraňovanie dusíkatých zlúčenín z odpadových vôd. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
12.MUP, Ochranná známka č. 250923: Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky 2.12.2019
Oravec, Juraj -- Bakošová, Monika
MUP, Ochranná známka č. 250923: Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky 2.12.2019. Banská Bystrica,: Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2019. 1 s.
monografie, učebnice, skriptá, príručky, normy, patenty, výskumné správy, iné neperiodické publikácie2019Podrobnosti
13.Prínos automatizácie pre životné prostredie
Bakošová, Monika -- Oravec, Juraj -- Vasičkaninová, Anna
Prínos automatizácie pre životné prostredie. In Chémia, biológia a životné prostredie. Bratislava,: FCHPT STU, 2019, s. 95--114. ISBN 978-80-8208-016-5.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
14.Robust Convex-lifting-based Control Using Approximated Feedback Control Law
Horváthová, Hana -- Oravec, Juraj -- Bakošová, Monika -- Kvasnica, Michal
Robust Convex-lifting-based Control Using Approximated Feedback Control Law. In FIKAR, M. -- KVASNICA, M. Process control 2019. Danvers: IEEE, 2019, s. 24. ISBN 978-1-7281-3758-2.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
15.Soft-constrained robust model predictive control of a plate heat exchanger: Experimental analysis
Oravec, Juraj -- Bakošová, Monika -- Galčíková, Lenka -- Slávik, Michal -- Horváthová, Michaela -- Mészáros, Alajos
Soft-constrained robust model predictive control of a plate heat exchanger: Experimental analysis. Energy, 180. s. 303--314.
články v časopisoch2019Podrobnosti
16.Zbierka príkladov z robustného riadenia
Oravec, Juraj -- Bakošová, Monika
Zbierka príkladov z robustného riadenia. Bratislava,: Vydavateľstvo FCHPT, 2019. 284 s. ISBN 978-80-8208-025-7.
monografie, učebnice, skriptá, príručky, normy, patenty, výskumné správy, iné neperiodické publikácie2019Podrobnosti

Pomocou nasledujúceho tlačidla môžete zobrazený zoznam publikácií exportovať do formátu pre tabuľkový procesor Excel.