Jul 6, 2020   4:57 a.m. Patrik, Patrícia
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Dušan Berkeš, CSc.
Identification number: 3351
University e-mail: dusan.berkes [at] stuba.sk
 

     
Lesson          Publications
     
Bodies
     
Supervised theses     

The following list contains supervised theses at STU.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:
Type of thesis:

Ord.StateTypeFinal thesisUntil
Details
1.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Valéria Bilasová
CIAT in the Synthesis of Enantiomerically Pure Aroylalanines
May 2018
Displaying the final thesis
2.
Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Valéria Bilasová
CIAT v syntéze N-substituovaných aminokyselín
May 2016
Displaying the final thesis
3.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Gabriela Bitterová
Polysubstituované oxoprolíny. Syntéza a transformácie.
May 2010
Displaying the final thesis
4.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Zuzana Brezániová
Mannichova reakcia v tandeme s CIAT. Štúdium stereoselektívnych adícií na karbonylovú skupinu.
May 2015Displaying the final thesis
5.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Michal Burda
Príprava modifikovaných analógov imunostimulátora KRN7000
May 2013
Displaying the final thesis
6.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Katarína Čamborová
Homológy PDMP - syntéza a vlastnosti
May 2008
Displaying the final thesis
7.
Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Katarína Čamborová
Homológy PDMP - syntéza a vlastnosti
May 2010
Displaying the final thesis
8.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Lucia Diškancová
aza-Michaelova adícia v syntéze pokročilých intermediátov prípravy 3-deoxyceramidov
May 2015
Displaying the final thesis
9.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Andrej Ďuriš, PhD.
Homológy statínov - syntéza a vlastnosti
May 2008
Displaying the final thesis
10.Final thesis was successfully defended.DisT
Written by (author): Ing. Andrej Ďuriš, PhD.
Chirálne alfa-aminobutanolidy - syntetické aplikácie
October 2012
Displaying the final thesis
11.
Final thesis was successfully defended.
DisT
Written by (author): Ing. Branislav Ferko, PhD.
Hetero-Michael addition in the synthesis of biologically active substances.
May 2019
Displaying the final thesis
12.
Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Branislav Ferko, PhD.
Syntéza neuroprotektívnych a cytotoxických derivátov indolylmaleimidu (IM)
May 2015Displaying the final thesis
13.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Branislav Ferko, PhD.
Syntéza neuroprotektívnych a cytotoxických derivátov indolylmaleimidu (IM)
May 2013
Displaying the final thesis
14.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Peter Leto
Syntéza a štúdium nových analógov karnozínu
May 2015
Displaying the final thesis
15.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Jozef Markus, PhD.
Enantiomérne čisté spiroindolové deriváty
May 2011Displaying the final thesis
16.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Jozef Markus, PhD.
Indolylglycíny v syntéze enantiomérne čistých spiro-indolenínov
May 2009
Displaying the final thesis
17.
Final thesis was successfully defended.
DisT
Written by (author): Ing. Jozef Markus, PhD.
3-Indolylglycíny a γ-oxo-α-aminokyseliny ako 1,3-bifunkčné nukleofily.
June 2016
Displaying the final thesis
18.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Martina Miháľová
Fluorescenčne značené analógy prvého inhibítora vnútrobunkového prenosu ceramidov HPA-12
May 2014
Displaying the final thesis
19.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Martina Miháľová
Fluorescenčne značené 3-deoxy arylfytoceramidy
May 2016
Displaying the final thesis
20.Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Monika Minarechová
Homológy PDPP. Štúdium chemoselektívnej N-acylácie
May 2010
Displaying the final thesis
21.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Monika Minarechová
Stereoselektívne transformácie bicyklických tetramátov
May 2012
Displaying the final thesis
22.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Filip Mokrý
Konformačne obmedzené analógy imunomodulátora FTY720
May 2014
Displaying the final thesis
23.Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Filip Mokrý
Pyrolidínové analógy imunomodulátora FTY720
May 2016
Displaying the final thesis
24.
Final thesis was successfully defended.
DisT
Written by (author): Ing. Daniela Moravčíková, PhD.
Inhibítory syntézy a metabolizmu glykosfingolipidov
September 2013Displaying the final thesis
25.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Pavel Petráš
Trojkomponentná Mannichova reakcia a kryštalizáciou indukovaná asymetrická transformácia. Syntéza opticky čistých derivátov gama-oxo-alfa-aminokarboxylových kyselín.
May 2007
Displaying the final thesis
26.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Lucia Pinčeková
Amides of 3-Substituted Pyroglutamic Acids - Synthesis and Biological Activity
June 2020
Displaying the final thesis
27.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Lucia Pinčeková
Polysubstituted Pyroglutamic Acids as P2X7 receptor Antagonists
May 2018
Displaying the final thesis
28.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Kristína Poperníková
alfa-Funkcionalizácia derivátov beta-aminoketónov
May 2011
Displaying the final thesis
29.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Kristína Poperníková
Štúdium reakcií enantiomérne čistých 2-aminobutano-4-laktónov s dusíkatými nukleofilmi
May 2013
Displaying the final thesis
30.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Eva Puchľová
Stereoselektívne hydroxylácie enantiomérne čistých aroyl derivátov oxoprolínu
May 2016
Displaying the final thesis
31.
Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Mgr. Ľuboš Slížik
Kryštalizáciou indukované asymetrické transformácie v syntéze farmaceuticky významných derivátov
October 2012
Displaying the final thesis
32.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Vladimír Štekláč
DOTA substituované analógy HPA-12 - markery pre pozitrónovú emisnú tomografiu (PET)
May 2015Displaying the final thesis
33.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Vladimír Štekláč
\(^{18}F\) deriváty HPA-12 ako rádiomarkery Alzheimerovej choroby
May 2017Displaying the final thesis
34.
Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Monika Tomanová
Clopidogrel. Štúdia kryštalizáciou-indukovanej asymetrickej transformácie (CIAT).
May 2010
Displaying the final thesis
35.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martina Uhrinová
CIAT aminoketónov. Aplikácie v syntéze intermediátov Tramadolu
May 2010
Displaying the final thesis
36.Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Martina Uhrinová
CIAT v syntéze chirálnych beta-aminoketónov
May 2008
Displaying the final thesis
37.Final thesis is in progressDisTWritten by (author): Ing. Marián Zeman
Polysubstituované deriváty kyseliny pyroglutámovej. Stereoselektívna cyklizácia a využitie v syntéze biologicky účinných substancií.
May 2021
Displaying the final thesis
38.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Marián Zeman
Pyrolidínové analógy HPA-12
May 2016
Displaying the final thesis
39.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Marián Zeman
Štúdium cyklizácií N-haloacyl g-oxo-a-aminokyselín
May 2014
Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BT
Bachelor thesis
DTDiploma thesis
DisT
Dissertation thesis
DisThPr
Dissertation thesis propositions
FtMBA
Final MBA thesis
Final thesis
Final thesis
FT(ILL)
Final thesis - foreign students
FT(FS)Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabT
Habilitation thesis
RigT
Rigorous thesis
Final thesis is incomplete
Final thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.
Final thesis was successfully defended.
Final thesis is submitted
Final thesis is submitted
Final thesis is in progress
Final thesis is in progress