20. 10. 2020  6:24 Vendelín
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Dušan Berkeš, CSc.
Identifikačné číslo: 3351
Univerzitný e-mail: dusan.berkes [at] stuba.sk
 

Kontakty
     
     
Projekty
     
Publikácie
     
Orgány     Vedené práce
     

Nasledujúci zoznam zobrazuje prehľad vedených prác na STU.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Rok odovzdania:
Typ práce:

Por.Stav
Záverečná práca
Podrobnosti
1.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Valéria Bilasová
CIAT v syntéze enantiomérne čistých aroylalanínov
máj 2018
Zobrazenie záverečnej práce
2.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Valéria Bilasová
CIAT v syntéze N-substituovaných aminokyselín
máj 2016
Zobrazenie záverečnej práce
3.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Ing. Gabriela Bitterová
Polysubstituované oxoprolíny. Syntéza a transformácie.
máj 2010
Zobrazenie záverečnej práce
4.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Zuzana Brezániová
Mannichova reakcia v tandeme s CIAT. Štúdium stereoselektívnych adícií na karbonylovú skupinu.
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
5.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Ing. Michal Burda
Príprava modifikovaných analógov imunostimulátora KRN7000
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
6.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Ing. Katarína Čamborová
Homológy PDMP - syntéza a vlastnosti
máj 2008
Zobrazenie záverečnej práce
7.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Katarína Čamborová
Homológy PDMP - syntéza a vlastnosti
máj 2010Zobrazenie záverečnej práce
8.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Lucia Diškancová
aza-Michaelova adícia v syntéze pokročilých intermediátov prípravy 3-deoxyceramidov
máj 2015
Zobrazenie záverečnej práce
9.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Andrej Ďuriš, PhD.
Homológy statínov - syntéza a vlastnosti
máj 2008
Zobrazenie záverečnej práce
10.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DizP
Autor: Ing. Andrej Ďuriš, PhD.
Chirálne alfa-aminobutanolidy - syntetické aplikácie
október 2012
Zobrazenie záverečnej práce
11.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DizP
Autor: Ing. Branislav Ferko, PhD.
Hetero-Michaelova adícia v syntéze biologicky účinných látok
máj 2019
Zobrazenie záverečnej práce
12.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Branislav Ferko, PhD.
Syntéza neuroprotektívnych a cytotoxických derivátov indolylmaleimidu (IM)
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
13.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Ing. Branislav Ferko, PhD.
Syntéza neuroprotektívnych a cytotoxických derivátov indolylmaleimidu (IM)
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
14.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Bc. Peter Leto
Syntéza a štúdium nových analógov karnozínu
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
15.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Jozef Markus, PhD.
Enantiomérne čisté spiroindolové deriváty
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
16.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Jozef Markus, PhD.
Indolylglycíny v syntéze enantiomérne čistých spiro-indolenínov
máj 2009
Zobrazenie záverečnej práce
17.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizP
Autor: Ing. Jozef Markus, PhD.
3-Indolylglycíny a γ-oxo-α-aminokyseliny ako 1,3-bifunkčné nukleofily.
jún 2016
Zobrazenie záverečnej práce
18.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Martina Miháľová
Fluorescenčne značené analógy prvého inhibítora vnútrobunkového prenosu ceramidov HPA-12
máj 2014
Zobrazenie záverečnej práce
19.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Martina Miháľová
Fluorescenčne značené 3-deoxy arylfytoceramidy
máj 2016
Zobrazenie záverečnej práce
20.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Ing. Monika Minarechová
Homológy PDPP. Štúdium chemoselektívnej N-acylácie
máj 2010
Zobrazenie záverečnej práce
21.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Monika Minarechová
Stereoselektívne transformácie bicyklických tetramátov
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
22.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Filip Mokrý
Konformačne obmedzené analógy imunomodulátora FTY720
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
23.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Filip Mokrý
Pyrolidínové analógy imunomodulátora FTY720
máj 2016
Zobrazenie záverečnej práce
24.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DizP
Autor: Ing. Daniela Moravčíková, PhD.
Inhibítory syntézy a metabolizmu glykosfingolipidov
september 2013
Zobrazenie záverečnej práce
25.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Pavel Petráš
Trojkomponentná Mannichova reakcia a kryštalizáciou indukovaná asymetrická transformácia. Syntéza opticky čistých derivátov gama-oxo-alfa-aminokarboxylových kyselín.
máj 2007
Zobrazenie záverečnej práce
26.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Lucia Pinčeková
Amidy 3-substituovanej pyroglutámovej kyseliny - syntéza a biologická aktivita
jún 2020
Zobrazenie záverečnej práce
27.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Ing. Lucia Pinčeková
Polysubstituované deriváty kyseliny pyroglutámovej ako antagonisti P2X7 receptorov
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
28.Záverečná práca je rozpracovanáDizPAutor: Ing. Lucia Pinčeková
Polysubstituované deriváty kyseliny pyroglutámovej. Stereoselektívna cyklizácia a využitie v syntéze biologicky účinných substancií.
máj 2024
Zobrazenie záverečnej práce
29.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Kristína Poperníková
alfa-Funkcionalizácia derivátov beta-aminoketónov
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
30.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Kristína Poperníková
Štúdium reakcií enantiomérne čistých 2-aminobutano-4-laktónov s dusíkatými nukleofilmi
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
31.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Eva Puchľová
Stereoselektívne hydroxylácie enantiomérne čistých aroyl derivátov oxoprolínu
máj 2016
Zobrazenie záverečnej práce
32.
Záverečná práca je rozpracovaná
DP
Autor: Bc. David Scherhaufer
Syntéza modelového makrocyklického antibiotika
máj 2021
Zobrazenie záverečnej práce
33.
Záverečná práca je nekompletná
DizPAutor: Mgr. Ľuboš Slížik
Kryštalizáciou indukované asymetrické transformácie v syntéze farmaceuticky významných derivátov
október 2012
Zobrazenie záverečnej práce
34.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Vladimír Štekláč
DOTA substituované analógy HPA-12 - markery pre pozitrónovú emisnú tomografiu (PET)
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
35.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Vladimír Štekláč
\(^{18}F\) deriváty HPA-12 ako rádiomarkery Alzheimerovej choroby
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
36.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Monika Tomanová
Clopidogrel. Štúdia kryštalizáciou-indukovanej asymetrickej transformácie (CIAT).
máj 2010
Zobrazenie záverečnej práce
37.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Martina Uhrinová
CIAT aminoketónov. Aplikácie v syntéze intermediátov Tramadolu
máj 2010
Zobrazenie záverečnej práce
38.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Martina Uhrinová
CIAT v syntéze chirálnych beta-aminoketónov
máj 2008
Zobrazenie záverečnej práce
39.Záverečná práca je rozpracovanáDizP
Autor: Ing. Marián Zeman
Polysubstituované deriváty kyseliny pyroglutámovej. Stereoselektívna cyklizácia a využitie v syntéze biologicky účinných substancií.
máj 2021
Zobrazenie záverečnej práce
40.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Marián Zeman
Pyrolidínové analógy HPA-12
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
41.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Marián Zeman
Štúdium cyklizácií N-haloacyl g-oxo-a-aminokyselín
máj 2014
Zobrazenie záverečnej práce

Legenda (otvorí/zatvorí sa po kliknutí)
BP
Bakalárska práca
DP
Diplomová práca
DizP
Dizertačná práca
HabP
Habilitačná práca
RigP
Rigorózna práca
TzDizP
Tézy dizertačnej práce
ZpMBA
Záverečná MBA práca
ZP
Záverečná práca
ZPicv
Záverečná práca - Inštitút celoživotného vzdelávania
ZPzšZáverečná práca - zahraniční študenti
Záverečná práca je nekompletná
Záverečná práca je nekompletná
Záverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca je odovzdanáZáverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je rozpracovaná
Záverečná práca je rozpracovaná