19. 9. 2020  8:56 Konštantín, pamätný deň - Deň prvého verejného vystúpenia Slovenskej národnej rady
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Viktor Milata, DrSc.
Identifikačné číslo: 3353
Univerzitný e-mail: viktor.milata [at] stuba.sk
 
Riaditeľ ústavu - Profesor DrSc. - Ústav organickej chémie, katalýzy a petrochémie (FCHPT)
Riaditeľ - Ústav organickej chémie, katalýzy a petrochémie (FCHPT)

     
     
Projekty
     
     
Orgány
     
Vedené práce
     
     

Nasledujúci zoznam zobrazuje prehľad vedených prác na STU.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Rok odovzdania:
Typ práce:

Por.StavZáverečná prácaDokedy
Podrobnosti
1.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DizP
Autor: Ing. Maroš Bella, PhD.
Príprava,vlastnosti a využitie selénových heterocyklov
júl 2011
Zobrazenie záverečnej práce
2.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizPAutor: Ing. Dušan Bortňák
Štúdium fluórorganických zlúčenín - syntéza a syntetické využitie N-perfluórfenyl substituovaných hydrazónov a pyrazolov
jún 2020Zobrazenie záverečnej práce
3.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Ivana Herdová
Fluórované kynurénové kyseliny
máj 2014
Zobrazenie záverečnej práce
4.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Ivana Herdová
Fluórované 4-chinolóny, ich príprava a vlastnosti
máj 2016
Zobrazenie záverečnej práce
5.
Záverečná práca je nekompletná
DizP
Autor: Ing. Eva Holúbková
Nitrosubstituované enolétery - príprava, vlastnosti a využitie v syntéze.
máj 2020Zobrazenie záverečnej práce
6.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Eva Holúbková
Príprava a vlastnosti konjugátov berberínu
máj 2016
Zobrazenie záverečnej práce
7.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Eva Holúbková
Príprava a vlastnosti konjugátov berberínu
máj 2014
Zobrazenie záverečnej práce
8.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Marek Kišoň
Syntéza, vlastnosti a syntetické využitie 1-(hetero)arylpyrolov
máj 2017
Zobrazenie záverečnej práce
9.Záverečná práca je nekompletná
BP
Autor: Zuzana Koporecová
Využitie enamínov v syntéze heterocyklických zlúčenín
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
10.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Robert Kurinec
Príprava a reakcie 4-chinolónov
máj 2008
Zobrazenie záverečnej práce
11.
Záverečná práca je nekompletná
DP
Autor: Bc. Branislav Nebus
Reactions of activated enolethers with hydrazines
máj 2009
Zobrazenie záverečnej práce
12.
Záverečná práca je rozpracovaná
DizP
Autor: Ing. Branislav Pavilek
SYNTETICKÉ VYUŽITIE AKTIVOVANÝCH SYSTÉMOV V SYNTÉZE HETEROCYKLOV
jún 2022
Zobrazenie záverečnej práce
13.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DizP
Autor: Ing. Kristína Plevová, PhD.
Príprava a vlastnosti fluórovaných chinolónov
september 2014
Zobrazenie záverečnej práce
14.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Kristína Plevová, PhD.
Štúdium reakcií 3-fluóranilínu s aktivovanými enolétermi
máj 2010
Zobrazenie záverečnej práce
15.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Kristína Plevová, PhD.
Štúdium reakcií 3-fluóranilínu s aktivovanými enolétermi
máj 2008
Zobrazenie záverečnej práce
16.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Zuzana Svítková
Príprava a vlastnosti pyridokondenzovaných benzimidazolových derivátov
máj 2007Zobrazenie záverečnej práce
17.
Záverečná práca je nekompletná
BP
Autor: Bc. Veronika Šedivá
Príprava deuterovaných 4-chinolónov
máj 2008
Zobrazenie záverečnej práce
18.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Gabriela Šitinová
Syntéza a vlastnosti nových typov enoléterov
máj 2015
Zobrazenie záverečnej práce
19.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Miroslava Škodová
Príprava a vlastnosti fluórovaných chinolónov a ich prekurzorov
máj 2007
Zobrazenie záverečnej práce
20.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DizP
Autor: RNDr. Denisa Tarabová, PhD.
Využitie aktivovaných enoléterov v reakciách s vybranými bifunkčnými nukleofilmi
marec 2013
Zobrazenie záverečnej práce
21.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Bc. Júlia Trnovcová
Spôsoby prípravy a využitie 1-nitro-propán-2-ónu
júl 2007
Zobrazenie záverečnej práce
22.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Martin Vaculka
Príprava aminobenzotiadiazolov a ich reakcie s aktivovanými enolétermi
máj 2017
Zobrazenie záverečnej práce

Legenda (otvorí/zatvorí sa po kliknutí)
BP
Bakalárska práca
DP
Diplomová práca
DizP
Dizertačná práca
HabPHabilitačná práca
RigP
Rigorózna práca
TzDizP
Tézy dizertačnej práce
ZpMBAZáverečná MBA práca
ZP
Záverečná práca
ZPicv
Záverečná práca - Inštitút celoživotného vzdelávania
ZPzš
Záverečná práca - zahraniční študenti
Záverečná práca je nekompletná
Záverečná práca je nekompletná
Záverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je rozpracovaná
Záverečná práca je rozpracovaná