Oct 14, 2019   10:17 p.m. Boris
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Miroslav Hutňan, CSc.
Identification number: 3355
University e-mail: miroslav.hutnan [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Department of Environmental Engineering (ICEE FCFT)

Contacts     Lesson     Bodies     Supervised theses     

The following list contains supervised theses at STU.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:
Type of thesis:

Ord.StateTypeFinal thesisUntilDetails
1.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Erika Adamjáková
Návrh bioplynovej stanice na spracovanie poľnohospodárskej biomasy
May 2012Displaying the final thesis
2.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Erika Adamjáková
Štúdium možností zvyšovania produkcie bioplynu z biomasy
May 2014Displaying the final thesis
3.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Saleh A.H.A. Alazemi
Waste management in Kuwait
May 2013Displaying the final thesis
4.Final thesis was successfully defended.Final thesisWritten by (author): Tommaso Arcieri
Tests of biogas potential as effective tool for anaerobic digestion processes evaluation
May 2019Displaying the final thesis
5.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jana Barbušová
Štúdium alkalickej predúpravy lignocelulózovej biomasy s cieľom produkcie bioplynu
May 2016Displaying the final thesis
6.Final thesis is in progressDisTWritten by (author): Ing. Jana Barbušová
Štúdium možností využívania lignocelulózových materiálov na produkciu bioplynu
June 2020Displaying the final thesis
7.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Michaela Božoňová
Návrh kalového hospodárstva čistiarne odpadových vôd s anaeróbnou stabilizáciou
May 2017Displaying the final thesis
8.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Michaela Božoňová
Removal of hydrogen sulphide in recirculated biogas as a method for sulphide inhibition of anaerobic processes reduction
May 2019Displaying the final thesis
9.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Radoslav Brezovický
Možnosti intenzifikácie anaeróbneho spracovania kukuričnej siláže
May 2007Displaying the final thesis
10.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Samuel Cengeľ
Anaeróbne spracovanie g-fázy, vedľajšieho produktu výroby bionafty
May 2008Displaying the final thesis
11.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Marianna Czölderová, PhD.
Predspracovanie biologicky rozložiteľných odpadov s cieľom zvýšenia produkcie bioplynu
July 2016Displaying the final thesis
12.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Tomáš Daniš
Proposal to improve the sludge management of Stupava WWTP
May 2018Displaying the final thesis
13.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Michal Geschwandtner
Možnosti intenzifikácie anaeróbnych procesov na bioplynových staniciach
May 2009Displaying the final thesis
14.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Peter Gombár
Design of anaerobic technology for treatment of crude glycerine from biodiesel production
May 2018Displaying the final thesis
15.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Enikö Görögová
Bilancia procesu anaeróbneho spracovania g-fázy, vedľajšieho produktu výroby bionafty
May 2010Displaying the final thesis
16.Final thesis is in progressDisTWritten by (author): Ing. Nikolas Gróf
Štúdium možností potláčania sulfidovej a amoniakovej inhibície pri anaeróbnom spracovaní substrátov s vysokým obsahom síry a dusíka
May 2021Displaying the final thesis
17.Final thesis is in progressDisTWritten by (author): Ing. Kristína Hencelová
Zníženie vplyvu spracovania externých substrátov v stabilizačných nádržiach na chod čistiarní odpadových vôd
May 2022Displaying the final thesis
18.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Ing. Milan Horňák
Posúdenie vplyvu anaeróbneho spracovania vysladených repných rezkov na energetickú bilanciu cukrovaru.
May 2014Displaying the final thesis
19.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Lucia Hrnková
Processing of external substrates in the anaerobic stabilization of sewage sludge
May 2019Displaying the final thesis
20.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Juan José Chávez Fuentes, PhD.
Anaerobic digestion of waste materials with high content of nitrogen and sulphur
May 2017Displaying the final thesis
21.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Viola Jancsárová
Production of biogas from maize straw after pre-processing
May 2018Displaying the final thesis
22.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Peter Jankejech
Study of the possibilities of anaerobic digestion of sludge from WWTP for the treatment of automotive industry wastewater
May 2019Displaying the final thesis
23.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Barbora Jankovičová
Design of anaerobic-aerobic wastewater treatment plant in the starch factory
May 2018Displaying the final thesis
24.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Tomáš Ježovič
Porovnanie prevádzky bioplynovej stanice pri spracovaní rôznych substrátov
May 2009Displaying the final thesis
25.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Tomáš Ježovič
Produkcia bioplynu zo surového glycerínu a repkových šrotov
May 2011Displaying the final thesis
26.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Abdulaziz Kh. F.S.F. Alazemi
Water treatment technologies in Kuwait
May 2013Displaying the final thesis
27.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Mgr. Nina Kolesárová, PhD.
Využitie vedľajších produktov výroby bionafty s cieľom produkcie bioplynu
September 2012Displaying the final thesis
28.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Mgr. Nina Kolesárová, PhD.
Využitie vedľajších produktov výroby bionafty s cieľom produkcie bioplynu
September 2012Displaying the final thesis
29.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Dominik Krafčík
Anaeróbne spracovanie výpalkov z výroby liehu
May 2015Displaying the final thesis
30.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Dominik Krafčík
Štúdium možností anaeróbneho rozkladu substrátov s vysokým obsahom dusíka a síry
May 2017Displaying the final thesis
31.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Michal Lazor, PhD.
Štúdium možností intenzifikácie anaeróbnych procesov na bioplynových staniciach
September 2012Displaying the final thesis
32.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Ing. Michal Lazor, PhD.
Štúdium možností intenzifikácie anaeróbnych procesov na bioplynových staniciach
September 2012Displaying the final thesis
33.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Michal Lietava
Možnosti využitia g-fázy, vedľajšieho produktu výroby bionafty
May 2007Displaying the final thesis
34.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Viktória Malotová
Bioplynový potenciál slamy v Slovenskej republike
May 2017Displaying the final thesis
35.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Viktória Malotová
Corn straw as a possible co-substrate to biogas plants
May 2019Displaying the final thesis
36.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jana Mičáková
Možnosti anaeróbneho spacovania vysladených repných rezkov v cukrovare
May 2012Displaying the final thesis
37.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Klaudia Miklušáková
Design of the sugar refinery wastewater treatment plant reconstruction for enhanced nitrogen removal
May 2018Displaying the final thesis
38.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Viktor Molnár
Návrh bioplynovej stanice na spracovanie energetických plodín
May 2008Displaying the final thesis
39.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Matúš Palguta
Ko-fermentácia odpadovej biomasy z výroby cystínu
May 2017Displaying the final thesis
40.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Matúš Palguta
Posúdenie vplyvu anaeróbneho spracovania vysladených repných rezkov na energetickú bilanciu cukrovaru
May 2015Displaying the final thesis
41.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Andrej Plaštiak
Štúdium predúpravy lignocelulózovej biomasy na zvýšenie jej anaeróbneho rozkladu
May 2015Displaying the final thesis
42.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Hajnalka Pongráczová
Granulácia anaeróbnej biomasy v UASB reaktore pri spracovaní zriedeného surového glycerínu.
May 2013Displaying the final thesis
43.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Hajnalka Pongráczová
Návrh vysokovýkonného reaktora na anaeróbne spracovanie srvátky
May 2010Displaying the final thesis
44.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Peter Sedmák
Možnosti potlačenia amoniakovej a sulfidovej inhibície pri anaeróbnom spracovaní biomasy z výroby cystínu
May 2015Displaying the final thesis
45.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Zuzana Sobkovčíková
Produkcia bioplynu z cielene pestovaných energetických plodín
May 2008Displaying the final thesis
46.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Viera Špalková, PhD.
Produkcia bioplynu z obnoviteľných zdrojov energie
June 2015Displaying the final thesis
47.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Ing. Alžbeta Takáčová, PhD.
Využitie odpadových produktov ako obnoviteľného zdroja energie na výrobu bioplynu
August 2014Displaying the final thesis
48.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Karolína Tothová
Possibilities of solving the inhibitory effect of sulphur in anaerobic processes
May 2019Displaying the final thesis
49.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Tibor Tricko
Anaeróbne spracovanie vedľajších produktov výroby bionafty
May 2010Displaying the final thesis
50.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Martin Vavro
Assessment of sludge management of WWTP Nové Mesto nad Váhom and proposal for its improvement
May 2019Displaying the final thesis
51.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Ronald Zakhar
Anaeróbne spracovanie biomasy z výroby cystínu
May 2014Displaying the final thesis
52.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Ronald Zakhar
Bilancia procesu anaeróbneho spracovania g-fázy, vedľajšieho produktu výroby bionafty
May 2012Displaying the final thesis
53.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Maroš Žúbor
Návrh bioplynovej stanice na spracovanie biologicky rozložiteľných odpadov
May 2016Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BTBachelor thesis
DTDiploma thesis
DisTDissertation thesis
DisThPrDissertation thesis propositions
FtMBAFinal MBA thesis
Final thesisFinal thesis
FT(ILL)Final thesis - foreign students
FT(FS)Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabTHabilitation thesis
RigTRigorous thesis
Final thesis is incompleteFinal thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.Final thesis was successfully defended.
Final thesis is submittedFinal thesis is submitted
Final thesis is in progressFinal thesis is in progress