17. 11. 2019  17:59 Klaudia, štátny sviatok - Deň boja za slobodu a demokraciu
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Miroslav Hutňan, CSc.
Identifikačné číslo: 3355
Univerzitný e-mail: miroslav.hutnan [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)

Kontakty     Výučba     Orgány     Vedené práce     

Nasledujúci zoznam zobrazuje prehľad vedených prác na STU.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Rok odovzdania:
Typ práce:

Por.StavTypZáverečná prácaDokedyPodrobnosti
1.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Erika Adamjáková
Návrh bioplynovej stanice na spracovanie poľnohospodárskej biomasy
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
2.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Erika Adamjáková
Štúdium možností zvyšovania produkcie bioplynu z biomasy
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
3.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Saleh A.H.A. Alazemi
Waste management in Kuwait
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
4.Záverečná práca bola úspešne obhájenáZPAutor: Tommaso Arcieri
Tests of biogas potential as effective tool for anaerobic digestion processes evaluation
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
5.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Jana Barbušová
Štúdium alkalickej predúpravy lignocelulózovej biomasy s cieľom produkcie bioplynu
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
6.Záverečná práca je rozpracovanáDizPAutor: Ing. Jana Barbušová
Štúdium možností využívania lignocelulózových materiálov na produkciu bioplynu
jún 2020Zobrazenie záverečnej práce
7.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Michaela Božoňová
Návrh kalového hospodárstva čistiarne odpadových vôd s anaeróbnou stabilizáciou
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
8.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Michaela Božoňová
Odstraňovanie sulfánu v recirkulovanom bioplyne ako metóda na znižovanie sulfidovej inhibície anaeróbnych procesov
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
9.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Radoslav Brezovický
Možnosti intenzifikácie anaeróbneho spracovania kukuričnej siláže
máj 2007Zobrazenie záverečnej práce
10.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Samuel Cengeľ
Anaeróbne spracovanie g-fázy, vedľajšieho produktu výroby bionafty
máj 2008Zobrazenie záverečnej práce
11.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizPAutor: Ing. Marianna Czölderová, PhD.
Predspracovanie biologicky rozložiteľných odpadov s cieľom zvýšenia produkcie bioplynu
júl 2016Zobrazenie záverečnej práce
12.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Tomáš Daniš
Návrh na zlepšenie činnosti kalového hospodárstva ČOV Stupava
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
13.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Michal Geschwandtner
Možnosti intenzifikácie anaeróbnych procesov na bioplynových staniciach
máj 2009Zobrazenie záverečnej práce
14.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Peter Gombár
Návrh anaeróbnej technológie na spracovanie surového glycerínu v výroby bionafty
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
15.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Enikö Görögová
Bilancia procesu anaeróbneho spracovania g-fázy, vedľajšieho produktu výroby bionafty
máj 2010Zobrazenie záverečnej práce
16.Záverečná práca je rozpracovanáDizPAutor: Ing. Nikolas Gróf
Štúdium možností potláčania sulfidovej a amoniakovej inhibície pri anaeróbnom spracovaní substrátov s vysokým obsahom síry a dusíka
máj 2021Zobrazenie záverečnej práce
17.Záverečná práca je rozpracovanáDizPAutor: Ing. Kristína Hencelová
Zníženie vplyvu spracovania externých substrátov v stabilizačných nádržiach na chod čistiarní odpadových vôd
máj 2022Zobrazenie záverečnej práce
18.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Ing. Milan Horňák
Posúdenie vplyvu anaeróbneho spracovania vysladených repných rezkov na energetickú bilanciu cukrovaru.
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
19.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Lucia Hrnková
Spracovanie externých substrátov v anaeróbnej stabilizácii čistiarenského kalu
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
20.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizPAutor: Ing. Juan José Chávez Fuentes, PhD.
Anaerobic digestion of waste materials with high content of nitrogen and sulphur
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
21.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Viola Jancsárová
Produkcia bioplynu z kukuričnej slamy po jej predspracovaní
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
22.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Peter Jankejech
Štúdium možností anaeróbnej stabilizácie kalu z ČOV na spracovanie vôd z automobilového priemyslu
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
23.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Barbora Jankovičová
Návrh anaeróbo-aeróbnej čistiarne odpadových vôd v škrobárenskom podniku
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
24.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Tomáš Ježovič
Porovnanie prevádzky bioplynovej stanice pri spracovaní rôznych substrátov
máj 2009Zobrazenie záverečnej práce
25.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Tomáš Ježovič
Produkcia bioplynu zo surového glycerínu a repkových šrotov
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
26.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Abdulaziz Kh. F.S.F. Alazemi
Water treatment technologies in Kuwait
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
27.Záverečná práca je nekompletnáDizPAutor: Mgr. Nina Kolesárová, PhD.
Využitie vedľajších produktov výroby bionafty s cieľom produkcie bioplynu
september 2012Zobrazenie záverečnej práce
28.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizPAutor: Mgr. Nina Kolesárová, PhD.
Využitie vedľajších produktov výroby bionafty s cieľom produkcie bioplynu
september 2012Zobrazenie záverečnej práce
29.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Dominik Krafčík
Anaeróbne spracovanie výpalkov z výroby liehu
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
30.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Dominik Krafčík
Štúdium možností anaeróbneho rozkladu substrátov s vysokým obsahom dusíka a síry
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
31.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizPAutor: Ing. Michal Lazor, PhD.
Štúdium možností intenzifikácie anaeróbnych procesov na bioplynových staniciach
september 2012Zobrazenie záverečnej práce
32.Záverečná práca je nekompletnáDizPAutor: Ing. Michal Lazor, PhD.
Štúdium možností intenzifikácie anaeróbnych procesov na bioplynových staniciach
september 2012Zobrazenie záverečnej práce
33.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Michal Lietava
Možnosti využitia g-fázy, vedľajšieho produktu výroby bionafty
máj 2007Zobrazenie záverečnej práce
34.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Viktória Malotová
Bioplynový potenciál slamy v Slovenskej republike
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
35.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Viktória Malotová
Kukuričná slama ako možný kosubstrát do bioplynových staníc
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
36.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Jana Mičáková
Možnosti anaeróbneho spacovania vysladených repných rezkov v cukrovare
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
37.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Klaudia Miklušáková
Návrh rekonštrukcie čistiarne odpadových vôd cukrovaru na zvýšené odstraňovanie dusíka
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
38.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Viktor Molnár
Návrh bioplynovej stanice na spracovanie energetických plodín
máj 2008Zobrazenie záverečnej práce
39.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Matúš Palguta
Ko-fermentácia odpadovej biomasy z výroby cystínu
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
40.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Matúš Palguta
Posúdenie vplyvu anaeróbneho spracovania vysladených repných rezkov na energetickú bilanciu cukrovaru
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
41.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Andrej Plaštiak
Štúdium predúpravy lignocelulózovej biomasy na zvýšenie jej anaeróbneho rozkladu
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
42.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Hajnalka Pongráczová
Granulácia anaeróbnej biomasy v UASB reaktore pri spracovaní zriedeného surového glycerínu.
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
43.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Hajnalka Pongráczová
Návrh vysokovýkonného reaktora na anaeróbne spracovanie srvátky
máj 2010Zobrazenie záverečnej práce
44.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Peter Sedmák
Možnosti potlačenia amoniakovej a sulfidovej inhibície pri anaeróbnom spracovaní biomasy z výroby cystínu
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
45.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Zuzana Sobkovčíková
Produkcia bioplynu z cielene pestovaných energetických plodín
máj 2008Zobrazenie záverečnej práce
46.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizPAutor: Ing. Viera Špalková, PhD.
Produkcia bioplynu z obnoviteľných zdrojov energie
jún 2015Zobrazenie záverečnej práce
47.Záverečná práca je nekompletnáDizPAutor: Ing. Alžbeta Takáčová, PhD.
Využitie odpadových produktov ako obnoviteľného zdroja energie na výrobu bioplynu
august 2014Zobrazenie záverečnej práce
48.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Karolína Tothová
Možnosti riešenia inhibičného vplyvu síry v anaeróbnych procesoch
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
49.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Tibor Tricko
Anaeróbne spracovanie vedľajších produktov výroby bionafty
máj 2010Zobrazenie záverečnej práce
50.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Martin Vavro
Zhodnotenie činnosti kalového hospodárstva ČOV Nové Mesto nad Váhom a návrh na jej zlepšenie
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
51.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Ronald Zakhar
Anaeróbne spracovanie biomasy z výroby cystínu
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
52.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Ronald Zakhar
Bilancia procesu anaeróbneho spracovania g-fázy, vedľajšieho produktu výroby bionafty
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
53.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Maroš Žúbor
Návrh bioplynovej stanice na spracovanie biologicky rozložiteľných odpadov
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce

Legenda (otvorí/zatvorí sa po kliknutí)
BPBakalárska práca
DPDiplomová práca
DizPDizertačná práca
HabPHabilitačná práca
RigPRigorózna práca
TzDizPTézy dizertačnej práce
ZpMBAZáverečná MBA práca
ZPZáverečná práca
ZPicvZáverečná práca - Inštitút celoživotného vzdelávania
ZPzšZáverečná práca - zahraniční študenti
Záverečná práca je nekompletnáZáverečná práca je nekompletná
Záverečná práca nebola úspešne obhájenáZáverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájenáZáverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca je odovzdanáZáverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je rozpracovanáZáverečná práca je rozpracovaná