Aug 20, 2019   0:35 a.m. Anabela
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Peter Šafař, CSc.
Identification number: 3367
University e-mail: peter.safar [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Department of Organic Chemistry (IOCP FCFT)

Contacts     Lesson     Final thesis     Projects     
Publications     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Synthesis of chiral 2-substituted 1,4-dihydropyridines
Written by (author): Dóra Ďurčovičová
Department: Department of Organic Chemistry (IOCP FCFT)
Thesis supervisor: Ing. Peter Šafař, CSc.
Opponent:Ing. Daniel Végh, DrSc.
Final thesis progress:Final thesis is incomplete


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Syntéza chirálnych 2-substituovaných 1,4-dihydropyridínov
Summary:Cieľom mojej bakalárskej práce bolo vypracovanie literárnej rešerše týkajúcej sa prípravy substituovaných 1,4-dihydropyridínov, následne pripraviť východiskové estery kyseliny 3-oxobutánovej a kyseliny 3-amino-2-buténovej a v poslednom kroku syntézy pripraviť vybrané typy dihydropyridínov Hantzschovou syntézou. V predloženej práci sú zhrnuté základné informácie získané pri syntéze 5-izopropyl, 3-metylesteru kyseliny 2-formyl-6-metyl-4-(3-nitrofenyl)-1,4-dihydropyridín-3,5-dikarboxylovej. Požadovanú 2-formyl dikarboxylovú kyselinu sa podarilo pripraviť overenou metódou, vyvinutou v našom laboratóriu, pričom ako východiskový aromatický aldehyd sa 3-nitrobenzénkarbaldehyd.
Key words:Estery kyseliny 3-oxobutánovej, enamíny, cyklizácia

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited