Oct 21, 2020   4:31 p.m. Uršuľa
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Peter Šafař, CSc.
Identification number: 3367
University e-mail: peter.safar [at] stuba.sk
 

     
Lesson
     
     Projects
     
Publications
     
     
Supervised theses
     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Diploma thesis
Thesis title:
Preparation and Reactions of Benzoquinazolinedione
Written by (author):
Department: Department of Organic Chemistry (IOCP FCFT)
Thesis supervisor: doc. Ing. Peter Šafař, CSc.
Opponent:
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Príprava a reakcie benzochinazolíndiónu
Summary:
Alkaloidy fenantrochinolizínov patria k látkam vykazujúcim široké spektrum biologickej aktivity. Predkladaná diplomová práca zahŕňa literárnu rešerš týkajúcu sa prípravy N-substituovaných piperidín-2-karboxylových kyselín, ktoré patria k vhodným východiskovým derivátom na prípravu spomínaných alkaloidov. V predloženej práci sú zahrnuté informácie získané pri syntéze chirálnej karboxylovej kyseliny, jej cyklizácia, ktorá vedie k príprave benzochinazolíndiónu, ktorý je kľúčovým derivátom na prípravu enantiomérne čistých neprírodnych benzoanalógov kryptopleurínu.
Key words:
chinolizíndión, cyklizácia, kryptopleurín, chiralita

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited