Aug 19, 2019   9:00 p.m. Lýdia
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Peter Šafař, CSc.
Identification number: 3367
University e-mail: peter.safar [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Department of Organic Chemistry (IOCP FCFT)

Contacts     Lesson     Final thesis     Projects     
Publications     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Synthesis and transformation of bioactive thienoindolizidinols
Written by (author): Bc. Paula Fraňová
Department: Department of Organic Chemistry (IOCP FCFT)
Thesis supervisor: Ing. Peter Šafař, CSc.
Opponent:Ing. Ondrej Záborský, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Príprava a transformácie bioaktívnych tienoindolizidinolov
Summary:Kondenzované indolizidínové alkaloidy majú vďaka svojim širokospektrálnym biologickým účinkom výnimočné postavenie v modernej organickej chémii. V predloženej bakalárskej práci som sa venovala literárnej rešerši publikovaných metód syntézy benzénových a fenantrénových štruktúrnych derivátov kondenzovaných indolizidínových alkaloidov. Práca obsahuje informácie získané pri syntéze tienoindolizidinolov, výchádzajúcej z chirálnej kyseliny L-glutámovej. V práci sú tiež zhrnuté výsledky diastereoselektívnych nukleofilných substitúcii daných tienoindolizidínov, a iných vybraných derivátov za azidy, ktoré sú kľúčovými intermediátmi v syntéze aminoderivátov kondenzovaných alkaloidov.
Key words:indolizidín, chiralita, L-glutámová kyselina, azidy

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited