Aug 25, 2019   5:46 p.m. Ľudovít
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Peter Šafař, CSc.
Identification number: 3367
University e-mail: peter.safar [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Department of Organic Chemistry (IOCP FCFT)

Contacts     Lesson     Final thesis     Projects     
Publications     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Synthesis and reactions of tylophorinine furoanalogues
Written by (author): Ing. Michal Jánsky
Department: Department of Organic Chemistry (IOCP FCFT)
Thesis supervisor: Ing. Peter Šafař, CSc.
Opponent:doc. Ing. Ján Světlík, DrSc.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Syntéza a reakcie furoanalógov tyloforinínu
Summary:Indolizínové alkaloidy predstavujú v posledných 10 rokoch zaujímavý objekt skúmania z hľadiska ich širokej škály biologickej aktivity. V mojej diplomovej práci som sa zaoberal vypracovaním literárnej rešerši publikovaných stereo selektívnych syntéz tyloforinínu (2) ako aj možnosťami prípravy ich neprírodných furoanalógov. Východiskovými látkami pri príprave furoanalógov tyloforinínu boli furán-2-karbaldehyd a enantiomérne čistá kyselina L-2-aminoglutámová. V práci sú zhrnuté výsledky, ktoré sa získali pri cyklizácii pyroglutamovej kyseliny na furoindolizidíndión, jeho diastereoselektívne redukcie za účelom prípravy diastereomérne čistých furoindolizinolov, ktoré následne podliehali redukcii amidickej skupiny resp. Barton-McCombie deoxygenácii. U vybraných derivátov bola uskutočnená katalytická hydrogenácia v prítomnosti rôznych katalyzátorov, za účelom syntézy tetrahydrofuroindolizinolov, ktoré predstavujú dôležité intermediáty pri syntéze polyhydroxyindolizínov.
Key words:Barton-McCombie deoxygenácia, stereoselektivita, furoanalóg, tyloforinín, redukcie

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited