Aug 17, 2019   4:40 p.m. Milica
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Peter Šafař, CSc.
Identification number: 3367
University e-mail: peter.safar [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Department of Organic Chemistry (IOCP FCFT)

Contacts     Lesson     Final thesis     Projects     
Publications     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Preparation and stereoselective reactions of isomeric furoindolizinols
Written by (author): Ing. Patrícia Hradská
Department: Department of Organic Chemistry (IOCP FCFT)
Thesis supervisor: Ing. Peter Šafař, CSc.
Opponent:doc. Ing. Ján Světlík, DrSc.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Príprava a stereoselektívne reakcie izomérnych furoindolizinolov
Summary:Polyhydroxylované indolizínové alkaloidy sú v dnešnej dobe veľmi atraktívnym cieľom skúmania z hľadiska ich širokej škály biologickej aktivity. V tejto diplomovej práci som sa venovala literárnej rešerši publikovaných syntéz polyhydroxylovaných indolizínových alkaloidov ale taktiež aj novým syntézam amino derivátov indolizínových alkaloidov. V predloženej práci sú zhrnuté výsledky syntézy izomérnych furoindolizinolov, ktoré následne podliehali diastereselektívnym nukleofilným substitúciam za tvorby azidov, ktoré sú kľúčovými intermediátmi pri syntéze amino derivátov nových typov kondenzovaných indolizínov. Zamerala som sa aj na prípravu enantio- a diastereomérne čistých neprírodných furoanalógov tyloforinínu a tyloforidínu z kyseliny L-glutámovej ako chirálneho stavebného bloku.
Key words:indolizínové alkaloidy, azidy, enantiomér, regioizomér, diastereomér, kyselina L-glutámová, nukleofilná substitúcia

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited