23. 9. 2019  13:02 Zdenka
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Peter Šafař, CSc.
Identifikačné číslo: 3367
Univerzitný e-mail: peter.safar [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)

Kontakty     Výučba     Záverečná práca     Projekty     
Publikácie     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Príprava a reakcie kyseliny (S)-N-benzyl-6-oxopipekolínovej
Autor: Ing. Barbora Balónová
Pracovisko: Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)
Vedúci práce: Ing. Peter Šafař, CSc.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Príprava a reakcie kyseliny (S)-N-benzyl-6-oxopipekolínovej
Abstrakt:Cieľom mojej bakalárskej práce bolo vypracovanie literárnej rešerše týkajúcej sa prípravy N-substituovaných piperidín-2-karboxylových kyselín, následne pripraviť kyselinu (S)--N-benzyl-6-oxopiperidín-2-karboxylovú a v poslednom kroku syntézy pokúsiť sa uskutočniť jej cyklizáciu v rôznych podmienkach za vzniku chinolizíndiónu. V predloženej práci sú zhrnuté základné informácie získané pri syntéze chirálnej kyseliny (S) --N-benzyl-6-oxopiperidín-2-karboxylovej. Požadovanú kyselinu(S)--N-benzyl-6-oxopiperidín-2-karboxylovú sa podarilo pripraviť overenou metódou, vyvinutou v našom laboratóriu, pričom ako východisková látka sa použila enantiomérne čistá, L-2-aminoadipová kyselina.
Kľúčové slová:kyselina (S)-N-benzyl-6-oxopiperidín-2-karboxylová, cyklizácia, chiralita

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene