Aug 26, 2019   7:00 a.m. Samuel
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Peter Šafař, CSc.
Identification number: 3367
University e-mail: peter.safar [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Department of Organic Chemistry (IOCP FCFT)

Contacts     Lesson     Final thesis     Projects     
Publications     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Synthesis and Reaction of Chiral Hexahydrofuroindolizidines
Written by (author): Ing. Matej Šomodík
Department: Department of Organic Chemistry (IOCP FCFT)
Thesis supervisor: Ing. Peter Šafař, CSc.
Opponent:Ing. Pavol Farkaš, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Syntéza a reakcie chirálnych hexahydrofuroindolizínov
Summary:Diastereomérne čistý 6-etyl-7,8-indolizidíndiol sa pripravil v prvom kroku termickou cyklizáciou vhodne N-substituovaného oxoprolínu, získaného reakciou kyseliny L-glutámovej a furán-3-karbaldehydu. Následná diastereoselektívna redukcia vzniknutého furoindolizinónu poskytla furoindolizidinol. Ten sa ďalej katalyticky hydrogenoval na jeho THF-analóg. Regioselektívnym otváraním tohto kruhu sa pripravil (6S,7S,8S,8aS)-6-(2-brometyl)-3-oxooktahydroindolizín-7,8-diyl diacetát. Následnou katalytickou redukciou brómu, deprotekciou acetylových skupín a redukciou laktámového kruhu vznikol finálny 6-etyl-indolizidín-7,8-diol vo vysokom výťažku a diastereomérnej čistote.
Key words:regioselektívne otváranie THF, dihydroxyindolizín, indolizínové alkaloidy

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited