Aug 22, 2019   4:46 a.m. Tichomír
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Peter Šafař, CSc.
Identification number: 3367
University e-mail: peter.safar [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Department of Organic Chemistry (IOCP FCFT)

Contacts     Lesson     Final thesis     Projects     
Publications     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Stereoselective synthesis and reactions of indolizidinium salts
Written by (author): Ing. Jerguš Mitter
Department: Department of Organic Chemistry (IOCP FCFT)
Thesis supervisor: Ing. Peter Šafař, CSc.
Opponent:Ing. Daniel Végh, DrSc.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Stereoselektívna syntéza a reakcie indolizíniových solí
Summary:Cieľom mojej diplomovej práce bola príprava čistých tieno-, resp. furo analógov indolizínov a ich následná kvarternizácia. Kľúčovými krokmi v príprave cieľových zlúčenín boli a, cyklizácia vhodne N-substituovaných oxoprolínov za vzniku ketónov; b, diastereoselektívna redukcia ketónov na alkoholy; c, redukcia OH skupiny a finálna redukcia amidickej karbonylovej skupiny za vziku terciárnych amínov. Dôležitým krokom tejto syntézy bola kvarternizácia pripravených indolizínov. Pripravené zlúčeniny boli charakterizované 1H, 13C NMR spektroskopiou ako aj HMBC a HSQC metódami.
Key words:chiralita, kvarternizácia, diastereoselektvita

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited