Aug 26, 2019   9:03 a.m. Samuel
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Peter Šafař, CSc.
Identification number: 3367
University e-mail: peter.safar [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Department of Organic Chemistry (IOCP FCFT)

Contacts     Lesson     Final thesis     Projects     
Publications     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:The Use of Juriev´s Reaction in Synthesis of Pyrroloindolizidinediones
Written by (author): Ing. Michal Jánsky
Department: Department of Organic Chemistry (IOCP FCFT)
Thesis supervisor: Ing. Peter Šafař, CSc.
Opponent:Ing. Daniel Végh, DrSc.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Využitie Jurievovej reakcie v syntéze pyroloindolizidíndiónov
Summary:Cieľom mojej bakalárskej práce bolo nájsť vhodnú metódu prípravy (S)-1-metyl-1,4, 8,8a-tetrahydro-6H-pyrol[3,2-f]indolizín-6,9(7H)-diónu (1). Kľúčovými krokmi v príprave cieľovej zlúčeniny boli : a, cyklizácia kyseliny N-(furán-3-y-lmetyl)-L-glutámovej b, premena (S)-8,8a-dihydrofuro[3,2-f]indolizín-6,9(4H,7H) -diónu reakciou s primárnymi amínmi v Jurievovej reakcii na cieľovú zlúčeninu (1). Finálny produkt (S)-1-metyl-1,4,8,8a-tetrahydro-6H-pyrol[3,2-f]indolizín-6,9(7H)-dión (1) bol izolovaný kolónovou chromatografiou a následne charakterizovaný pomocou 1H, 13C NMR spektroskopiou ako aj pomocou HMBC a HSQC metodík z čerstvo prekryštalizovanej vzorky.
Key words:cyklizácia, Jurievova reakcia, chiralita

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited