14. 10. 2019  7:31 Boris
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Peter Šafař, CSc.
Identifikační číslo: 3367
Univerzitní e-mail: peter.safar [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)

Kontakty     Výuka     Závěrečná práce     Projekty     
Publikace     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Habilitační práce
Název práce:Stereoselektívne syntézy bioaktívnych analógov indolizidínových alkaloidov.
Autor: Ing. Peter Šafař, CSc.
Pracoviště: Ústav organickej chémie, katalýzy a petrochémie (FCHPT)
Oponent 1:doc. Ing. Mária Mečiarová, PhD.
Oponent 2:prof. Ing. Jiří Hanusek, Ph.D.
Oponent 3:doc. RNDr. Pavel Pazdera, CSc.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce nebyla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Stereoselektívne syntézy bioaktívnych analógov indolizidínových alkaloidov.
Abstrakt:V oblasti stereoselektívnej syntézy nových indolizidínov sa nám podarilo pomocou vhodného výberu chrániacich skupín zoptimalizovať prípravu epimérnych 6-etylindolizidín-7,8-diolov (analógy 1,6-dideoxykastanospermínu) z kyseliny L-glutámovej. Tento syntetický prístup otvára nové možnosti dizajnovania a syntézy viacnásobne substituovaných polyhydroxy-indolizidínových alkaloidov s rôznou relatívnou a absolútnou konfiguráciou a nádejnými farmakologickými profilmi (potenciálna antivirálna, antitumorová a imuno-modulačná aktivita). Cieľové molekuly, ako aj jednotlivé intermediáty, sú dostupné vo vysokej enantio- a diastereomérnej čistote. Vo všetkých prípadoch sa u študovaných diastereomérov potvrdila štruktúra a konfigurácia na stereogénnych centrách pomocou NMR experimentov a u vybraných indolizínov aj X-ray analýzou. Skompletizovalo sa štúdium stereoselektívneho priebehu katalytickej hydrogenácie rôznych typov hexahydro-furoindolizinónov. Zistilo sa, že hlavnými faktormi, ktoré ovplyvňujú stereoselektivitu hydrogenácie je typ katalyzátora a rigidita furoindolizínového skeletu. V rámci nášho výskumu sme za zaoberali aj stereochemickým štúdiom indolizidíniových solí, štruktúra ktorých nebola zatiaľ systematicky študovaná. Dosiahnuté výsledky umožňujú jednoznačne predpovedať výslednú konfiguráciu ako aj konformáciu týchto chirálnych solí.
Klíčová slova:alkaloidy, katalytická hydrogenácia, reduktívna desulfurizácia, otváranie tetrahydrofuránového kruhu

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně