Nov 21, 2019   11:31 p.m. Elvíra
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Peter Šafař, CSc.
Identification number: 3367
University e-mail: peter.safar [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Department of Organic Chemistry (IOCP FCFT)

Contacts     Lesson     Final thesis     Projects     
Publications     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Habilitation thesis
Thesis title:Stereoselective syntheses of bioactive analogs of indolizidine alkaloids
Written by (author): Ing. Peter Šafař, CSc.
Department: Institute of Organic Chemistry, Catalysis and Petrochemistry (FCFT)
Opponent 1:doc. Ing. Mária Mečiarová, PhD.
Opponent 2:prof. Ing. Jiří Hanusek, Ph.D.
Opponent 3:doc. RNDr. Pavel Pazdera, CSc.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Stereoselektívne syntézy bioaktívnych analógov indolizidínových alkaloidov.
Summary:V oblasti stereoselektívnej syntézy nových indolizidínov sa nám podarilo pomocou vhodného výberu chrániacich skupín zoptimalizovať prípravu epimérnych 6-etylindolizidín-7,8-diolov (analógy 1,6-dideoxykastanospermínu) z kyseliny L-glutámovej. Tento syntetický prístup otvára nové možnosti dizajnovania a syntézy viacnásobne substituovaných polyhydroxy-indolizidínových alkaloidov s rôznou relatívnou a absolútnou konfiguráciou a nádejnými farmakologickými profilmi (potenciálna antivirálna, antitumorová a imuno-modulačná aktivita). Cieľové molekuly, ako aj jednotlivé intermediáty, sú dostupné vo vysokej enantio- a diastereomérnej čistote. Vo všetkých prípadoch sa u študovaných diastereomérov potvrdila štruktúra a konfigurácia na stereogénnych centrách pomocou NMR experimentov a u vybraných indolizínov aj X-ray analýzou. Skompletizovalo sa štúdium stereoselektívneho priebehu katalytickej hydrogenácie rôznych typov hexahydro-furoindolizinónov. Zistilo sa, že hlavnými faktormi, ktoré ovplyvňujú stereoselektivitu hydrogenácie je typ katalyzátora a rigidita furoindolizínového skeletu. V rámci nášho výskumu sme za zaoberali aj stereochemickým štúdiom indolizidíniových solí, štruktúra ktorých nebola zatiaľ systematicky študovaná. Dosiahnuté výsledky umožňujú jednoznačne predpovedať výslednú konfiguráciu ako aj konformáciu týchto chirálnych solí.
Key words:alkaloidy, katalytická hydrogenácia, reduktívna desulfurizácia, otváranie tetrahydrofuránového kruhu

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited