30. 9. 2020  18:26 Jarolím
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Peter Šafař, CSc.
Identifikačné číslo: 3367
Univerzitný e-mail: peter.safar [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)

Kontakty
     
     
Záverečná práca
     
     
Publikácie     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Habilitačná práca
Názov práce:
Stereoselektívne syntézy bioaktívnych analógov indolizidínových alkaloidov.
Autor: doc. Ing. Peter Šafař, CSc.
Pracovisko:
Oponent 1:
Oponent 2:
Oponent 3:
doc. RNDr. Pavel Pazdera, CSc.
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

Názov práce:
Stereoselektívne syntézy bioaktívnych analógov indolizidínových alkaloidov.
Abstrakt:V oblasti stereoselektívnej syntézy nových indolizidínov sa nám podarilo pomocou vhodného výberu chrániacich skupín zoptimalizovať prípravu epimérnych 6-etylindolizidín-7,8-diolov (analógy 1,6-dideoxykastanospermínu) z kyseliny L-glutámovej. Tento syntetický prístup otvára nové možnosti dizajnovania a syntézy viacnásobne substituovaných polyhydroxy-indolizidínových alkaloidov s rôznou relatívnou a absolútnou konfiguráciou a nádejnými farmakologickými profilmi (potenciálna antivirálna, antitumorová a imuno-modulačná aktivita). Cieľové molekuly, ako aj jednotlivé intermediáty, sú dostupné vo vysokej enantio- a diastereomérnej čistote. Vo všetkých prípadoch sa u študovaných diastereomérov potvrdila štruktúra a konfigurácia na stereogénnych centrách pomocou NMR experimentov a u vybraných indolizínov aj X-ray analýzou. Skompletizovalo sa štúdium stereoselektívneho priebehu katalytickej hydrogenácie rôznych typov hexahydro-furoindolizinónov. Zistilo sa, že hlavnými faktormi, ktoré ovplyvňujú stereoselektivitu hydrogenácie je typ katalyzátora a rigidita furoindolizínového skeletu. V rámci nášho výskumu sme za zaoberali aj stereochemickým štúdiom indolizidíniových solí, štruktúra ktorých nebola zatiaľ systematicky študovaná. Dosiahnuté výsledky umožňujú jednoznačne predpovedať výslednú konfiguráciu ako aj konformáciu týchto chirálnych solí.
Kľúčové slová:
alkaloidy, katalytická hydrogenácia, reduktívna desulfurizácia, otváranie tetrahydrofuránového kruhu

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene