20. 10. 2020  13:04 Vendelín
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Eva Benická, PhD.
Identifikačné číslo: 3371
Univerzitný e-mail: eva.benicka [at] stuba.sk
 

Kontakty     Výučba
     
     
     
Vedené práce
     

Nasledujúci zoznam zobrazuje prehľad vedených prác na STU.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Rok odovzdania:
Typ práce:

Por.
Stav
Záverečná práca
Dokedy
Podrobnosti
1.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Ivana Balašková
Charakterizácia výberových vín analýzou prchavého podielu látok metódou plynovej chromatografie s hmotnostnou spektrometriou
máj 2016
Zobrazenie záverečnej práce
2.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Dominika Dobrovická
Metódy spracovania vzorky a analýzy vybraných prioritných polutantov typu pesticídov vo vodách a biote
máj 2014
Zobrazenie záverečnej práce
3.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Ivan Ďurovec
Optimalizácia zberu a spracovania dát pre plynovú chromatografiu
máj 2007
Zobrazenie záverečnej práce
4.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Stanislava Goneková
GC-MS analýza prchavých zložiek výberových vín
máj 2018
Zobrazenie záverečnej práce
5.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Zuzana Hyravá
Analýza biologicky aktívnych polárnych organických látok vo vzorkách s vodnou matricou s využitím kombinácií separačných metód (LC, HPLC a GC)
máj 2010
Zobrazenie záverečnej práce
6.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Zuzana Hyravá
Kvantitatívna analýza halogenovaných fenolov metódou GC-MS a GC-ECD
máj 2008
Zobrazenie záverečnej práce
7.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Ing. Nikola Juríčková
Analýza kovalentne naviazaných oligosacharidov - N-glykánov na transferíne.
máj 2015
Zobrazenie záverečnej práce
8.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Nikola Juríčková
Štruktúrna analýza polysacharidov z plodov avokáda (Persea americana, Mill.)
máj 2017
Zobrazenie záverečnej práce
9.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Denisa Kašperová
Aplikácie GC-MS a GCxGC v analýze prchavých zlúčenín
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
10.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Veronika Klučárová
Analýza charakteristických prchavých zlúčenín v potravinách a poživatinách plynovou chromatografiou spojenou s hmotnostnou spektrometriou
máj 2010
Zobrazenie záverečnej práce
11.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Veronika Klučárová
Vývoj metód pasívneho vzorkovania na monitorovanie trendov vybraných prioritných a emergentných znečisťujúcich látok v povrchových vodách
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
12.
Záverečná práca je rozpracovanáDizPAutor: Ing. Veronika Klučárová
Vývoj nových metód pasívneho vzorkovania pre monitorovanie prioritných a emergentných znečisťujúcich látok vo vodách
júl 2016Zobrazenie záverečnej práce
13.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Mária Kopáčová
Aplikácie GC-MS a GCxGC v analýze prchavých zlúčenín
máj 2015
Zobrazenie záverečnej práce
14.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Mária Kopáčová
Charakterizácia výberových vín Tokaj analýzou prchavých arómových zlúčenín metódou HS-SPME-GC-MS
máj 2017
Zobrazenie záverečnej práce
15.
Záverečná práca je nekompletná
BP
Autor: Miroslav Koreň
Study of sample preparation methods and GC-MS analysis of selected priority pollutants in water and biota
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
16.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Ing. Martin Kovačič
Praktické aplikácie metód rýchlej plynovej chromatografie
máj 2007
Zobrazenie záverečnej práce
17.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Martin Kovačič
Štúdium podmienok GC a GC-MS analýzy polárnych organických kontaminantov vody a pôdy
máj 2009
Zobrazenie záverečnej práce
18.
Záverečná práca je nekompletnáBP
Autor: Róbert Pagáčik
Optimalizácia kvantitatívnej analýzy v technike GC-MS v režimoch ionizácie EI, CI, NCI
máj 2010Zobrazenie záverečnej práce
19.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Lucia Pastirčiková
Využitie viackolónových zostáv v plynovej chromatografii na analýzu vybraných prchavých zlúčenín prítomných v potravinách a poživatinách
máj 2010
Zobrazenie záverečnej práce
20.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Lýdia Pokorná
Optimalizácia podmienok selektívnej analýzy skupín substituovaných fenolov plynovou chromatografiou
máj 2008Zobrazenie záverečnej práce
21.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Lucia Senešiová
Analýza organických zlúčenín plynovou chromatografiou s pokročilými metódami spracovania signálu
máj 2007
Zobrazenie záverečnej práce
22.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Lucia Senešiová
Analýza substituovaných fenolov metódami GC a GC-MS v dvojkolónových zostavách
máj 2009
Zobrazenie záverečnej práce
23.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Jozef Spišák
Štruktúrna analýza exopolysacharidov.
máj 2016
Zobrazenie záverečnej práce
24.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Jozef Spišák
Určenie zmien v štruktúre polysacharidov a mastných kyselín v priebehu postzberového dozrievania plodov avokáda (Persea americana, Mill.)
máj 2018
Zobrazenie záverečnej práce
25.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Magdaléna Srnková
Možnosti optimalizácie komprehensívnej plynovej chromatografie GCxGC na analýzu prchavých organických zlúčenín
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
26.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Ing. Magdaléna Srnková
Využitie nových stacionárnych fáz v analýze polárnych organických zlúčenín plynovou chromatografiou
máj 2010
Zobrazenie záverečnej práce
27.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Martina Šarinová
Kombinované techniky kvapalinovej chromatografie s plynovou chromatografiou v analýze životného prostredia
máj 2016
Zobrazenie záverečnej práce
28.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Gizela Takácsová
Selektívna analýza vybraných prchavých látok plynovou chromatografiou
máj 2007
Zobrazenie záverečnej práce
29.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Veronika Vaľková
SPME-GC-MS v analýze reziduálnych rozpúšťadiel v liečivových formách
máj 2017
Zobrazenie záverečnej práce

Legenda (otvorí/zatvorí sa po kliknutí)
BPBakalárska práca
DPDiplomová práca
DizP
Dizertačná práca
HabPHabilitačná práca
RigP
Rigorózna práca
TzDizP
Tézy dizertačnej práce
ZpMBA
Záverečná MBA práca
ZP
Záverečná práca
ZPicv
Záverečná práca - Inštitút celoživotného vzdelávania
ZPzš
Záverečná práca - zahraniční študenti
Záverečná práca je nekompletná
Záverečná práca je nekompletná
Záverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca je odovzdanáZáverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je rozpracovaná
Záverečná práca je rozpracovaná