Oct 28, 2020   1:48 a.m. Dobromila
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Eva Benická, PhD.
Identification number: 3371
University e-mail: eva.benicka [at] stuba.sk
 

     
     
Publications
     
Bodies
     
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Bachelor thesis
Thesis title:
Application of GCxGC and GC-MS in analysis of volatile organic compounds
Written by (author):
Department:
Thesis supervisor:
Opponent:
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Aplikácie GC-MS a GCxGC v analýze prchavých zlúčenín
Summary:
V rešeršnej práci sa zhodnotili vybrané aplikácie metód GC-MS, GCxGC-MS alebo MS/MS, na analýzu kontaminantov v odpadových a morských vodách, v aerosoloch a v pôde. Organické zlúčeniny v centre pozornosti boli prchavé organické zlúčeniny, organické dusíkaté zlúčeniny rôznych tried, mastné kyseliny, steroidy, metylparabény, chlorotoluény, pesticídy, rôzne iné mikrokontaminanty, a uhľovodíky z ropného znečistenia. Zdôraznili a dokumentovali sa výhody GCxGC analýz predovšetkým zvýšená separačná schopnosť a možnosti skupinového zatriedenia zlúčenín, a v spojení s hmotnostnou spektrometriou možnosť získania čistejšieho spektra. Prepojenie s hmotnostnou spektrometriou TOF MS prípadne MS/MS je vhodnou detekciou pre GCxGC rýchle analýzy z druhej kolóny, ktoré produkujú píky v rozsahu niekoľkých desatín sekundy. Práca uvádza zoznamy analyzovaných látok a základne podmienky a dosiahnuté parametre analýz.
Key words:
kontaminatny, VOC a SVOC, GCxGC, GC-MS, TOF MS, organické prchavé zlúčeniny

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited