17. 2. 2020  13:18 Miloslava
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Eva Benická, PhD.
Identifikačné číslo: 3371
Univerzitný e-mail: eva.benicka [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - Ústav analytickej chémie (FCHPT)

Kontakty     Výučba     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Aplikácie GC-MS a GCxGC v analýze prchavých zlúčenín
Autor: Ing. Denisa Kašperová
Pracovisko: Oddelenie analytickej chémie (ÚACH FCHPT)
Vedúci práce: doc. Ing. Eva Benická, PhD.
Oponent:prof. Ing. Ivan Špánik, DrSc.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Aplikácie GC-MS a GCxGC v analýze prchavých zlúčenín
Abstrakt:V rešeršnej práci sa zhodnotili vybrané aplikácie metód GC-MS, GCxGC-MS alebo MS/MS, na analýzu kontaminantov v odpadových a morských vodách, v aerosoloch a v pôde. Organické zlúčeniny v centre pozornosti boli prchavé organické zlúčeniny, organické dusíkaté zlúčeniny rôznych tried, mastné kyseliny, steroidy, metylparabény, chlorotoluény, pesticídy, rôzne iné mikrokontaminanty, a uhľovodíky z ropného znečistenia. Zdôraznili a dokumentovali sa výhody GCxGC analýz predovšetkým zvýšená separačná schopnosť a možnosti skupinového zatriedenia zlúčenín, a v spojení s hmotnostnou spektrometriou možnosť získania čistejšieho spektra. Prepojenie s hmotnostnou spektrometriou TOF MS prípadne MS/MS je vhodnou detekciou pre GCxGC rýchle analýzy z druhej kolóny, ktoré produkujú píky v rozsahu niekoľkých desatín sekundy. Práca uvádza zoznamy analyzovaných látok a základne podmienky a dosiahnuté parametre analýz.
Kľúčové slová:kontaminatny, VOC a SVOC, GCxGC, GC-MS, TOF MS, organické prchavé zlúčeniny

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene