Dec 15, 2019   12:22 p.m. Ivica
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Eva Benická, PhD.
Identification number: 3371
University e-mail: eva.benicka [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - Institute of Analytical Chemistry (FCFT)

Contacts     Lesson     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:The application of GC-MS and GCxGC in analysis of volatile compounds
Written by (author): Ing. Mária Kopáčová
Department: Department of Analytical Chemistry (IAC FCFT)
Thesis supervisor: doc. Ing. Eva Benická, PhD.
Opponent:prof. Ing. Ivan Špánik, DrSc.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Aplikácie GC-MS a GCxGC v analýze prchavých zlúčenín
Summary:Predložená práca je rešeršného charakteru a zhŕňa poznatky o súčasnom využití metód GC-MS a GCxGC-MS s nízko aj vysokorozlišovacími hmotnostnými spektrometrami v kombinácii aj s bežnými detektormi ako FID a technikou olfaktometrie. Aplikácie plynovej chromatografie na analýzu prchavej frakcie potravín zahŕňajú metódy jednokolónovej, dvojkolónovej dvojrozmernej aj komprehensívnej dvojrozmernej plynovej chromatografie. Závisia od požadovanej účinnosti GC systému podľa zložitosti analyzovaných vzoriek, aj od potreby získavania informácií o chemických skupinách látok a predbežnej identifikácie látok na základe chromatografických údajov. Aplikácie sa zameriavali na analýzu prirodzených prchavých zložiek potravín alebo prchavých látok, ktoré sa tvoria tepelným spracovaním potravín alebo ich starnutím, resp. kontamináciou potravín, či už priamo chemikáliami alebo nežiadúcou mikrobiologickou aktivitou. Práca uvádza tabuľky so zoznamami analyzovaných prchavých látok spoločne s ich chromatografickými alebo hmotnostne spektrometrickými charakteristikami z publikovaných prác.
Key words:analýza potravín, GC-MS, olfaktometria, mliečne produkty, prchavé organické látky VOC, GCxGC-MS

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited