18. 2. 2020  7:23 Jaromír
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Eva Benická, PhD.
Identifikačné číslo: 3371
Univerzitný e-mail: eva.benicka [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - Ústav analytickej chémie (FCHPT)

Kontakty     Výučba     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Aplikácie GC-MS a GCxGC v analýze prchavých zlúčenín
Autor: Ing. Mária Kopáčová
Pracovisko: Oddelenie analytickej chémie (ÚACH FCHPT)
Vedúci práce: doc. Ing. Eva Benická, PhD.
Oponent:prof. Ing. Ivan Špánik, DrSc.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Aplikácie GC-MS a GCxGC v analýze prchavých zlúčenín
Abstrakt:Predložená práca je rešeršného charakteru a zhŕňa poznatky o súčasnom využití metód GC-MS a GCxGC-MS s nízko aj vysokorozlišovacími hmotnostnými spektrometrami v kombinácii aj s bežnými detektormi ako FID a technikou olfaktometrie. Aplikácie plynovej chromatografie na analýzu prchavej frakcie potravín zahŕňajú metódy jednokolónovej, dvojkolónovej dvojrozmernej aj komprehensívnej dvojrozmernej plynovej chromatografie. Závisia od požadovanej účinnosti GC systému podľa zložitosti analyzovaných vzoriek, aj od potreby získavania informácií o chemických skupinách látok a predbežnej identifikácie látok na základe chromatografických údajov. Aplikácie sa zameriavali na analýzu prirodzených prchavých zložiek potravín alebo prchavých látok, ktoré sa tvoria tepelným spracovaním potravín alebo ich starnutím, resp. kontamináciou potravín, či už priamo chemikáliami alebo nežiadúcou mikrobiologickou aktivitou. Práca uvádza tabuľky so zoznamami analyzovaných prchavých látok spoločne s ich chromatografickými alebo hmotnostne spektrometrickými charakteristikami z publikovaných prác.
Kľúčové slová:analýza potravín, GC-MS, olfaktometria, mliečne produkty, prchavé organické látky VOC, GCxGC-MS

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene