Oct 29, 2020   3:53 a.m. Klára, pamätný deň - Deň narodenia Ľudovíta Štúra
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Eva Benická, PhD.
Identification number: 3371
University e-mail: eva.benicka [at] stuba.sk
 

     
Lesson     
     
Bodies     Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:
Structural analysis of exopolysaccharides
Written by (author):
Ing. Jozef Spišák
Department:
Thesis supervisor:
Opponent:
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Štruktúrna analýza exopolysacharidov.
Summary:Cieľom tejto bakalárskej práce je charakterizovať exopolysacharidy (EPS), ktoré pochádzajú z kmeňa Lactobacillus reuteri L26 BiocenolTM (EPS-L26). Táto práca popisuje postup v jednotlivých krokoch, ktoré je nevyhnutné splniť, aby sa dosiahla úspešná analýza. Ďalej poskytuje komplexné výsledky našej analýzy a zhodnotenie danej problematiky. Určenie štruktúry a zloženia EPS je veľmi dôležité na to, aby sme pochopili ich fyzikálno-chemické vlastnosti a využiteľnosť spomínaných látok. Ďalšie dôležité ciele v rámci celkovej analýzy EPS vieme zosumarizovať v nasledujúcich bodoch: monosacharidické zloženie, určenie štruktúry cyklického usporiadania, analýza pozícií glykozidických väzieb a vetvenia, konfigurácia glykozidickej väzby na anomérnom uhlíku, určenie molekulovej hmotnosti EPS, sekvenčné usporiadanie monosacharidických jednotiek v reťazci a určenie opakujúcich sa jednotiek. Našimi cieľmi z vyššie uvedených bodov sú: monosacharidické zloženie, určenie štruktúry cyklického usporiadania, analýza pozícií glykozidických väzieb a vetvenia. Na to, aby sme splnili ciele celkovej analýzy EPS je nevyhnutná kombinácia viacerých analytických techník ako: GC-MS, NMR, IČ, MALDI, GPC, ESI-MS.
Key words:
GC-MS, LAB, metylačná analýza polysacharidov, EPS

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited