27. 2. 2020  6:21 Alexander
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Eva Benická, PhD.
Identifikačné číslo: 3371
Univerzitný e-mail: eva.benicka [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - Ústav analytickej chémie (FCHPT)

Kontakty     Výučba     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Štruktúrna analýza exopolysacharidov.
Autor: Ing. Jozef Spišák
Pracovisko: Ústav analytickej chémie (FCHPT)
Vedúci práce: doc. Ing. Eva Benická, PhD.
Oponent:doc. Ing. Jana Sádecká, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Štruktúrna analýza exopolysacharidov.
Abstrakt:Cieľom tejto bakalárskej práce je charakterizovať exopolysacharidy (EPS), ktoré pochádzajú z kmeňa Lactobacillus reuteri L26 BiocenolTM (EPS-L26). Táto práca popisuje postup v jednotlivých krokoch, ktoré je nevyhnutné splniť, aby sa dosiahla úspešná analýza. Ďalej poskytuje komplexné výsledky našej analýzy a zhodnotenie danej problematiky. Určenie štruktúry a zloženia EPS je veľmi dôležité na to, aby sme pochopili ich fyzikálno-chemické vlastnosti a využiteľnosť spomínaných látok. Ďalšie dôležité ciele v rámci celkovej analýzy EPS vieme zosumarizovať v nasledujúcich bodoch: monosacharidické zloženie, určenie štruktúry cyklického usporiadania, analýza pozícií glykozidických väzieb a vetvenia, konfigurácia glykozidickej väzby na anomérnom uhlíku, určenie molekulovej hmotnosti EPS, sekvenčné usporiadanie monosacharidických jednotiek v reťazci a určenie opakujúcich sa jednotiek. Našimi cieľmi z vyššie uvedených bodov sú: monosacharidické zloženie, určenie štruktúry cyklického usporiadania, analýza pozícií glykozidických väzieb a vetvenia. Na to, aby sme splnili ciele celkovej analýzy EPS je nevyhnutná kombinácia viacerých analytických techník ako: GC-MS, NMR, IČ, MALDI, GPC, ESI-MS.
Kľúčové slová:GC-MS, LAB, metylačná analýza polysacharidov, EPS

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene