Oct 23, 2020   5:24 a.m. Alojza
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Eva Benická, PhD.
Identification number: 3371
University e-mail: eva.benicka [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - Institute of Analytical Chemistry (FCFT)

Contacts
     
     
     
Bodies
     
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Bachelor thesis
Thesis title:
Combined techniques of liquid chromatography with gas chromatography in environmental analysis
Written by (author):
Department:
Institute of Analytical Chemistry (FCFT)
Thesis supervisor: doc. Ing. Eva Benická, PhD.
Opponent:
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Kombinované techniky kvapalinovej chromatografie s plynovou chromatografiou v analýze životného prostredia
Summary:On-line spojenie kvapalinovej chromatografie s plynovou chromatografiou je multidimenzionálny systém, ktorý prezentuje dôležité výhody, predovšetkým nahradenie kroku predúpravy vzorky a tiež je dôležitý v mnohých metódach. Úplná eliminácia výsledného eluentu z tohto kroku je dôležitá časť pri spojení kvapalinovej a plynovej chromatografie. Multidimenzionálna chromatografická technika zahŕňa využitie dvoch kolón spojených v sérií. Prvá kolóna umožňuje selekciu frakcie, ktorá nás zaujíma a jej prenos do druhej kolóny, ktorá dosahuje vysokú separačnú účinnosť a vhodný výber pre analýzu komplexných matríc. Úlohou rešeršnej práce bola sumarizácia základných charakteristík a poznatkov kombinovanej LC-GC techniky s použitím rôznych medzičlánkov s ich funkciami a tiež aplikácia tejto techniky pre analýzu vzoriek zo životného prostredia.
Key words:plynová chromatografia, kvapalinová chromatografia, kombinovaná LC-GC technika , analýza životného prostredia

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited