27. 2. 2020  5:57 Alexander
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Eva Benická, PhD.
Identifikačné číslo: 3371
Univerzitný e-mail: eva.benicka [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - Ústav analytickej chémie (FCHPT)

Kontakty     Výučba     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Kombinované techniky kvapalinovej chromatografie s plynovou chromatografiou v analýze životného prostredia
Autor: Ing. Martina Šarinová
Pracovisko: Ústav analytickej chémie (FCHPT)
Vedúci práce: doc. Ing. Eva Benická, PhD.
Oponent:doc. Ing. Katarína Hroboňová, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Kombinované techniky kvapalinovej chromatografie s plynovou chromatografiou v analýze životného prostredia
Abstrakt:On-line spojenie kvapalinovej chromatografie s plynovou chromatografiou je multidimenzionálny systém, ktorý prezentuje dôležité výhody, predovšetkým nahradenie kroku predúpravy vzorky a tiež je dôležitý v mnohých metódach. Úplná eliminácia výsledného eluentu z tohto kroku je dôležitá časť pri spojení kvapalinovej a plynovej chromatografie. Multidimenzionálna chromatografická technika zahŕňa využitie dvoch kolón spojených v sérií. Prvá kolóna umožňuje selekciu frakcie, ktorá nás zaujíma a jej prenos do druhej kolóny, ktorá dosahuje vysokú separačnú účinnosť a vhodný výber pre analýzu komplexných matríc. Úlohou rešeršnej práce bola sumarizácia základných charakteristík a poznatkov kombinovanej LC-GC techniky s použitím rôznych medzičlánkov s ich funkciami a tiež aplikácia tejto techniky pre analýzu vzoriek zo životného prostredia.
Kľúčové slová:plynová chromatografia, kvapalinová chromatografia, kombinovaná LC-GC technika , analýza životného prostredia

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene