Oct 20, 2020   10:27 p.m. Vendelín
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Eva Benická, PhD.
Identification number: 3371
University e-mail: eva.benicka [at] stuba.sk
 

          Publications
     
     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:
Determination of residual organic solvents in final drugs formulations by SPME-GC-MS
Written by (author):
Department:
Thesis supervisor:
doc. Ing. Eva Benická, PhD.
Opponent:
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
SPME-GC-MS v analýze reziduálnych rozpúšťadiel v liečivových formách
Summary:Predložená práca je rešeršného charakteru a obsahuje poznatky o možných stanoveniach reziduálnych organických rozpúšťadiel vo výsledných formách liečiv a takisto aj popis procesov, kde sa mohli zachovať ich zvyšky až do finálnej formy liečiva, ktorá je podávaná následne ľuďom ako terapeutikum. Práca zahŕňa informácie o súčasných metódach analýzy liečiv plynovou chromatografiou v spojení s hmotnostnou spektrometriou, po skoncentrovaní cieľových zlúčenín, predovšetkým metódou mikroextrakcie na tuhej fáze z headspace fázy nad vzorkou. V práci sú teoreticky vysvetlené základné postupy a v tabuľkovej forme sú zhrnuté podmienky stanovení reziduálnych organických rozpúšťadiel z liečivových foriem podľa literatúry. Práca obsahuje tiež zoznam typických rozpúšťadiel spolu s ich triedou toxicity a maximálnymi dovolenými koncentráciami, a tiež hodnotami určovaných koncentrácií z publikovaných prác.
Key words:hmotnostná spektrometria, liečivá, mikroextrakcia na tuhej fáze, prchavé organické rozpúšťadlá, plynová chromatografia

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited