17. 2. 2020  14:21 Miloslava
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Eva Benická, PhD.
Identifikačné číslo: 3371
Univerzitný e-mail: eva.benicka [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - Ústav analytickej chémie (FCHPT)

Kontakty     Výučba     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:SPME-GC-MS v analýze reziduálnych rozpúšťadiel v liečivových formách
Autor: Ing. Veronika Vaľková
Pracovisko: Ústav analytickej chémie (FCHPT)
Vedúci práce: doc. Ing. Eva Benická, PhD.
Oponent:doc. Ing. Katarína Hroboňová, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:SPME-GC-MS v analýze reziduálnych rozpúšťadiel v liečivových formách
Abstrakt:Predložená práca je rešeršného charakteru a obsahuje poznatky o možných stanoveniach reziduálnych organických rozpúšťadiel vo výsledných formách liečiv a takisto aj popis procesov, kde sa mohli zachovať ich zvyšky až do finálnej formy liečiva, ktorá je podávaná následne ľuďom ako terapeutikum. Práca zahŕňa informácie o súčasných metódach analýzy liečiv plynovou chromatografiou v spojení s hmotnostnou spektrometriou, po skoncentrovaní cieľových zlúčenín, predovšetkým metódou mikroextrakcie na tuhej fáze z headspace fázy nad vzorkou. V práci sú teoreticky vysvetlené základné postupy a v tabuľkovej forme sú zhrnuté podmienky stanovení reziduálnych organických rozpúšťadiel z liečivových foriem podľa literatúry. Práca obsahuje tiež zoznam typických rozpúšťadiel spolu s ich triedou toxicity a maximálnymi dovolenými koncentráciami, a tiež hodnotami určovaných koncentrácií z publikovaných prác.
Kľúčové slová:hmotnostná spektrometria, liečivá, mikroextrakcia na tuhej fáze, prchavé organické rozpúšťadlá, plynová chromatografia

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene