Oct 22, 2020   5:59 a.m. Sergej
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Eva Benická, PhD.
Identification number: 3371
University e-mail: eva.benicka [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - Institute of Analytical Chemistry (FCFT)

Contacts     
     
     
     
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Diploma thesis
Thesis title:
Structural analysis of avocado fruit polysaccharides (Persea americana, Mill.)
Written by (author): Ing. Nikola Juríčková
Department:
Institute of Analytical Chemistry (FCFT)
Thesis supervisor: doc. Ing. Eva Benická, PhD.
Opponent:
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Štruktúrna analýza polysacharidov z plodov avokáda (Persea americana, Mill.)
Summary:
Analýza štruktúry polysacharidov je vo všeobecnom záujme, ale má aj zásadný význam pre priemysel, pretože štruktúry a vlastnosti polysacharidov spolu úzko súvisia. Takáto analýza vyžaduje špecializované techniky, ktoré sa líšia od metód používaných pre charakterizáciu malých molekúl. Najrozšírenejšou a veľmi účinnou metódou pre určenie štruktúry polysacharidov je metylačná analýza. Napriek jej výhodám sa stretávame aj s nedostatkami, akými sú: strata informácií a problém s analýzou ketóz. Kvôli tomu je potrebné využiť aj inú metódu určenia štruktúry polysacharidov, tzv. reduktívne štiepenie. Touto prácou sa určila štruktúra polysacharidov nachádzajúcich sa v avokáde, pri ktorom sa využili obidve spomínané metódy. Následným porovnaním ich výsledkov sa dosiahol vyšší komfort pri stanovení štruktúry polysacharidov. Neoddeliteľnou súčasťou takejto analýzy bolo aj určenie molekulovej hmotnosti polysacharidov a ich distribúcia pomocou GPC (gel permeation chromatography).
Key words:avokádo, štruktúrna analýza polysacharidov, metylačná analýza, reduktívne štiepenie, GPC

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited