7. 4. 2020  14:01 Zoltán
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Eva Benická, PhD.
Identifikačné číslo: 3371
Univerzitný e-mail: eva.benicka [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - Ústav analytickej chémie (FCHPT)

Kontakty     Výučba     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Štruktúrna analýza polysacharidov z plodov avokáda (Persea americana, Mill.)
Autor: Ing. Nikola Juríčková
Pracovisko: Ústav analytickej chémie (FCHPT)
Vedúci práce: doc. Ing. Eva Benická, PhD.
Oponent:doc. Ing. Katarína Hroboňová, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Štruktúrna analýza polysacharidov z plodov avokáda (Persea americana, Mill.)
Abstrakt:Analýza štruktúry polysacharidov je vo všeobecnom záujme, ale má aj zásadný význam pre priemysel, pretože štruktúry a vlastnosti polysacharidov spolu úzko súvisia. Takáto analýza vyžaduje špecializované techniky, ktoré sa líšia od metód používaných pre charakterizáciu malých molekúl. Najrozšírenejšou a veľmi účinnou metódou pre určenie štruktúry polysacharidov je metylačná analýza. Napriek jej výhodám sa stretávame aj s nedostatkami, akými sú: strata informácií a problém s analýzou ketóz. Kvôli tomu je potrebné využiť aj inú metódu určenia štruktúry polysacharidov, tzv. reduktívne štiepenie. Touto prácou sa určila štruktúra polysacharidov nachádzajúcich sa v avokáde, pri ktorom sa využili obidve spomínané metódy. Následným porovnaním ich výsledkov sa dosiahol vyšší komfort pri stanovení štruktúry polysacharidov. Neoddeliteľnou súčasťou takejto analýzy bolo aj určenie molekulovej hmotnosti polysacharidov a ich distribúcia pomocou GPC (gel permeation chromatography).
Kľúčové slová:avokádo, štruktúrna analýza polysacharidov, metylačná analýza, reduktívne štiepenie, GPC

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene