Dec 14, 2019   12:06 p.m. Branislava, Bronislava
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Eva Benická, PhD.
Identification number: 3371
University e-mail: eva.benicka [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - Institute of Analytical Chemistry (FCFT)

Contacts     Lesson     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:The characterization of selection Tokaji wines by analysis of volatile aroma compounds by HS-SPME-GC-MS
Written by (author): Ing. Mária Kopáčová
Department: Institute of Analytical Chemistry (FCFT)
Thesis supervisor: doc. Ing. Eva Benická, PhD.
Opponent:doc. Ing. Andrea Purdešová, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Charakterizácia výberových vín Tokaj analýzou prchavých arómových zlúčenín metódou HS-SPME-GC-MS
Summary:Diplomová práca sa zaoberala analýzou prchavého podielu arómy Tokajských výberových vín metódou plynovej chromatografie s hmotsnostonou spektrometriou s predradenou izolačnou technikou analytov pomocou mikroextrakcie tuhou fázou z headspace fázy nad kvapalnou vzorkou vín. Na vzorke 3-putňového vína sa vykonali analýzy s cieľom overiť optimalizované podmienky metódy HS-SPME porovnaním rôznych teplôt kondicionácie a extrakcie analytov z parnej fázy nad vzorkou. Potvrdila sa vhodnosť teploty 60 C, pri ktorej žiadané menej prchavé látky poskytovali väčšiu odozvu. Rovnako sa analyzovala vzorka 3-putňového vína a prídavkom štandardu sa potvrdila identita pre 15 látok z prvej sady štandardov. Nárast koncentrácie s prídavkom štandardu sa pozoroval pre 11 látok. Pre ostatné použité štandardy sa zistila koelúcia s inými analyzovanými látkami a zmesné spektrá. Na základe získaných výsledkov pre prídavky k vode a k vínu nebolo možné vyhodnotiť vplyv povahy matrice. Analyzoval sa 3-, 4-, 5- a 6-putňový výber Tokajského vína za rovnakých podmienok. Kvalita vína a obsah zložiek arómy závisia viac od ročníka vína ako od počtu putní, preto sa potvrdil iba trend nárastu koncentrácií pre 3- a 5-putňové víno z rovnakého ročníka 2002.
Key words:Tokajské putňové vína, prchavé arómové zlúčeniny, HS-SPME-GC-MS

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited