18. 2. 2020  7:07 Jaromír
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Eva Benická, PhD.
Identifikačné číslo: 3371
Univerzitný e-mail: eva.benicka [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - Ústav analytickej chémie (FCHPT)

Kontakty     Výučba     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Charakterizácia výberových vín Tokaj analýzou prchavých arómových zlúčenín metódou HS-SPME-GC-MS
Autor: Ing. Mária Kopáčová
Pracovisko: Ústav analytickej chémie (FCHPT)
Vedúci práce: doc. Ing. Eva Benická, PhD.
Oponent:doc. Ing. Andrea Purdešová, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Charakterizácia výberových vín Tokaj analýzou prchavých arómových zlúčenín metódou HS-SPME-GC-MS
Abstrakt:Diplomová práca sa zaoberala analýzou prchavého podielu arómy Tokajských výberových vín metódou plynovej chromatografie s hmotsnostonou spektrometriou s predradenou izolačnou technikou analytov pomocou mikroextrakcie tuhou fázou z headspace fázy nad kvapalnou vzorkou vín. Na vzorke 3-putňového vína sa vykonali analýzy s cieľom overiť optimalizované podmienky metódy HS-SPME porovnaním rôznych teplôt kondicionácie a extrakcie analytov z parnej fázy nad vzorkou. Potvrdila sa vhodnosť teploty 60 C, pri ktorej žiadané menej prchavé látky poskytovali väčšiu odozvu. Rovnako sa analyzovala vzorka 3-putňového vína a prídavkom štandardu sa potvrdila identita pre 15 látok z prvej sady štandardov. Nárast koncentrácie s prídavkom štandardu sa pozoroval pre 11 látok. Pre ostatné použité štandardy sa zistila koelúcia s inými analyzovanými látkami a zmesné spektrá. Na základe získaných výsledkov pre prídavky k vode a k vínu nebolo možné vyhodnotiť vplyv povahy matrice. Analyzoval sa 3-, 4-, 5- a 6-putňový výber Tokajského vína za rovnakých podmienok. Kvalita vína a obsah zložiek arómy závisia viac od ročníka vína ako od počtu putní, preto sa potvrdil iba trend nárastu koncentrácií pre 3- a 5-putňové víno z rovnakého ročníka 2002.
Kľúčové slová:Tokajské putňové vína, prchavé arómové zlúčeniny, HS-SPME-GC-MS

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene