27. 2. 2020  5:16 Alexander
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Eva Benická, PhD.
Identifikačné číslo: 3371
Univerzitný e-mail: eva.benicka [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - Ústav analytickej chémie (FCHPT)

Kontakty     Výučba     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Charakterizácia výberových vín analýzou prchavého podielu látok metódou plynovej chromatografie s hmotnostnou spektrometriou
Autor: Ing. Ivana Balašková
Pracovisko: Ústav analytickej chémie (FCHPT)
Vedúci práce: doc. Ing. Eva Benická, PhD.
Oponent:prof. Ing. Ivan Špánik, DrSc.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Charakterizácia výberových vín analýzou prchavého podielu látok metódou plynovej chromatografie s hmotnostnou spektrometriou
Abstrakt:Diplomová práca bola zameraná na charakterizáciu výberových vín analýzou prchavého podielu látok metódou GC-MS. Na vzorke 5-putňového vína sa vykonali analýzy s cieľom zistenia vhodnosti dvoch použitých vlákien pre HS-SPME (PDMS/DVB 65 um a DVB/CAR/PDMS 50/30 um), porovnanie techniky LLE s HS-SPME vzhľadom na počet identifikovaných prchavých látok a sledovanie vplyvu prídavku NaCl do vzorky bezprostredne pred extrakciami, pre získanie čo najväčšieho počtu arómových látok. Potvrdila sa vhodnosť vlákna DVB/CAR/PDMS 50/30 um. S prídavkom NaCl sa identifikovalo navyše 13 zlúčenín, pričom pozitívny efekt sa pozoroval najmä pre prchavé fenolické zlúčeniny. Chromatogram TIC získaný z LLE extrakcie s použitím n-pentánu poskytol oveľa menší počet píkov, nižšie odozvy detektora a dvakrát menej identifikovaných zlúčenín v porovnaní s HS-SPME úpravou vzorky. Rovnakými metódami sa analyzovalo 3-putňové víno, pričom bol okrem toho sledovaný vplyv HS-SPME extrakčných parametrov: teplota (od 40 °C do 60 °C) a čas (40 min a 60 min) na plochy identifikovaných píkov v profile prchavých látok. Extrakcia viac prchavých zlúčenín bola menej efektívna so zvyšovaním teploty, čo mohlo byť zapríčinené znížením rozdeľovacích koeficientov vlákno/headspace pri vyšších teplotách. Pre menej prchavé (vyššie vrúce) zlúčeniny bola teplota extrakcie 60 °C najvhodnejšia. Prchavé zlúčeniny boli zvyšovaním času extrakcie ovplyvnené len v malej miere, čo naznačovalo, že už počas 40 min sa dosiahla rovnováha, zatiaľ čo pre menej prchavé zlúčeniny sa odozva detektora výrazne zvýšila so zvýšením extrakčného času, čo indikovalo pomalšie dosiahnutie rovnováhy. Analýza oboch vín sa komplikovala výraznou závislosťou zloženia parnej fázy od času po otvorení vína, čo poukazovalo na možný rozklad látok a unikanie prchavého podielu. Kľúčové slová: GC-MS; HS-SPME; Tokajské putňové vína; prchavé arómové zlúčeniny
Kľúčové slová:GC-MS, HS-SPME, Tokajské putňové vína, prchavé arómové zlúčeniny

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene