Oct 25, 2020   3:15 p.m. Aurel
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Eva Benická, PhD.
Identification number: 3371
University e-mail: eva.benicka [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - Institute of Analytical Chemistry (FCFT)

Contacts
     
Lesson     Publications
     
     
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Diploma thesis
Thesis title:
Determination of changes in polysaccharides structure and fatty acids during post harvest ripening of avocado (Persea americana, Mill.)
Written by (author):
Ing. Jozef Spišák
Department: Institute of Analytical Chemistry (FCFT)
Thesis supervisor: doc. Ing. Eva Benická, PhD.
Opponent:
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Určenie zmien v štruktúre polysacharidov a mastných kyselín v priebehu postzberového dozrievania plodov avokáda (Persea americana, Mill.)
Summary:
Avokádo je v dnešných dňoch veľmi atraktívnou surovinou či už v gastronómii, kozmetike alebo vo farmaceutickom priemysle. Z dôvodu blahodarných účinkov na ľudský organizmus je žiadané poznať podrobné zloženie plodov. Poznatky o štruktúre polysacharidov majú zásadný význam pri využití v priemysle, pretože od štruktúry polysacharidu sa odvíjajú jeho vlastnosti a od vlastností plodov sa zasa odvíja ich použitie. Štruktúrna analýza si vyžaduje odborné pracovisko so špecializovanými technikami. Reduktívne štiepenie nie je konvenčnou analýzou, ako je to v prípade metylačnej analýzy, napriek tomu nám poskytuje dostačujúce informácie o vzorke. Častokrát získame informácie, ktoré nám neposkytne žiaden iný druh analýzy. Tak ako všetko, tak aj reduktívne štiepenie má svoje nevýhody, ako napr. potrebná zručnosť a prax v laboratóriu, drahšie chemikálie alebo presné dodržanie pracovného postupu. Stačí len malá zmena a analýza bude neúspešná. Prácou sa určili štruktúry polysacharidov a obsah mastných kyselín v avokádach, ktoré sa od seba líšili štádiom zrelosti. Odlišnosti v zložení resp. štruktúre jednotlivých plodov boli získané porovnaním ich výsledkov. Doplnkovým, ale dôležitým bodom práce bolo získanie molekulovej hmotnosti polysacharidov, a tiež ich distribúcia za pomoci GPC (gel permeation chromatography).
Key words:
štruktúrna analýza polysacharidov, mastné kyseliny, reduktívne štiepenie, avokádo

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited