7. 4. 2020  13:40 Zoltán
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Eva Benická, PhD.
Identifikačné číslo: 3371
Univerzitný e-mail: eva.benicka [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - Ústav analytickej chémie (FCHPT)

Kontakty     Výučba     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Určenie zmien v štruktúre polysacharidov a mastných kyselín v priebehu postzberového dozrievania plodov avokáda (Persea americana, Mill.)
Autor: Ing. Jozef Spišák
Pracovisko: Ústav analytickej chémie (FCHPT)
Vedúci práce: doc. Ing. Eva Benická, PhD.
Oponent:doc. Ing. Katarína Hroboňová, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Určenie zmien v štruktúre polysacharidov a mastných kyselín v priebehu postzberového dozrievania plodov avokáda (Persea americana, Mill.)
Abstrakt:Avokádo je v dnešných dňoch veľmi atraktívnou surovinou či už v gastronómii, kozmetike alebo vo farmaceutickom priemysle. Z dôvodu blahodarných účinkov na ľudský organizmus je žiadané poznať podrobné zloženie plodov. Poznatky o štruktúre polysacharidov majú zásadný význam pri využití v priemysle, pretože od štruktúry polysacharidu sa odvíjajú jeho vlastnosti a od vlastností plodov sa zasa odvíja ich použitie. Štruktúrna analýza si vyžaduje odborné pracovisko so špecializovanými technikami. Reduktívne štiepenie nie je konvenčnou analýzou, ako je to v prípade metylačnej analýzy, napriek tomu nám poskytuje dostačujúce informácie o vzorke. Častokrát získame informácie, ktoré nám neposkytne žiaden iný druh analýzy. Tak ako všetko, tak aj reduktívne štiepenie má svoje nevýhody, ako napr. potrebná zručnosť a prax v laboratóriu, drahšie chemikálie alebo presné dodržanie pracovného postupu. Stačí len malá zmena a analýza bude neúspešná. Prácou sa určili štruktúry polysacharidov a obsah mastných kyselín v avokádach, ktoré sa od seba líšili štádiom zrelosti. Odlišnosti v zložení resp. štruktúre jednotlivých plodov boli získané porovnaním ich výsledkov. Doplnkovým, ale dôležitým bodom práce bolo získanie molekulovej hmotnosti polysacharidov, a tiež ich distribúcia za pomoci GPC (gel permeation chromatography).
Kľúčové slová:štruktúrna analýza polysacharidov, mastné kyseliny, reduktívne štiepenie, avokádo

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene