Oct 29, 2020   3:36 a.m. Klára, pamätný deň - Deň narodenia Ľudovíta Štúra
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Eva Benická, PhD.
Identification number: 3371
University e-mail: eva.benicka [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - Institute of Analytical Chemistry (FCFT)

Contacts
     
Lesson     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Diploma thesis
Thesis title:
GC-MS analysis of volatile components of selection wine
Written by (author):
Department:
Institute of Analytical Chemistry (FCFT)
Thesis supervisor:
doc. Ing. Eva Benická, PhD.
Opponent:
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
GC-MS analýza prchavých zložiek výberových vín
Summary:
Diplomová práca sa zaoberala analýzou a charakterizáciou prchavých a menej prchavých zlúčenín v Tokajských výberových vínach pomocou GC-MS. Po skoncetrovaní prchavých zlúčenín na sorpčnom materiáli SPME vlákna z headspace fázy vína, sa plynovou chromatografiou analyzovali prchavé zlúčeniny. Na vzorke 3-putňového vína Tokaj Aszú sa vykonali analýzy s cieľom určiť optimálnu teplotu extrakcie pre viac aj menej prchavé zlúčeniny, pričom sa porovnávali teploty 40, 50 a 60 ⁰C. Za optimálnu teplotu bolo zvolených 50 ⁰C, pretože pri tejto teplote boli dostatočne extrahované prchavé aj menej prchavé zlúčeniny. 3-putňové maďarské víno Tokaj Aszú a 3-putňové slovenské Tokajské vyberové víno, Ostrožovič sa analyzovali pri rovnakých podmienkach. Po identifikácii zlúčenín v obidvoch vínach bolo zistené, že slovenské Tokajské víno obsahovalo 3 identifikované zlúčeniny, ktoré neboli prítomné vo víne Tokaj Aszú, 2 identifikované zlúčeniny, ktoré boli v Aszú víne neidentifikované a 1 identifikovanú zlúčeninu, ktorá bola v Aszú víne prítomná ako zmesné spektrum. Väčšina zlúčenín mala v slovenskom Tokajskom víne väčší obsah ako príslušné zlúčeniny vo víne Tokaj Aszú.
Key words:
headspace-SPME, plynová chromatografia, Tokajské výberové víno, prchavé arómovo-aktívne zlúčeniny

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited