22. 2. 2020  17:00 Etela
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Eva Benická, PhD.
Identifikačné číslo: 3371
Univerzitný e-mail: eva.benicka [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - Ústav analytickej chémie (FCHPT)

Kontakty     Výučba     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:GC-MS analýza prchavých zložiek výberových vín
Autor: Ing. Stanislava Goneková
Pracovisko: Ústav analytickej chémie (FCHPT)
Vedúci práce: doc. Ing. Eva Benická, PhD.
Oponent:doc. Ing. Andrea Purdešová, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:GC-MS analýza prchavých zložiek výberových vín
Abstrakt:Diplomová práca sa zaoberala analýzou a charakterizáciou prchavých a menej prchavých zlúčenín v Tokajských výberových vínach pomocou GC-MS. Po skoncetrovaní prchavých zlúčenín na sorpčnom materiáli SPME vlákna z headspace fázy vína, sa plynovou chromatografiou analyzovali prchavé zlúčeniny. Na vzorke 3-putňového vína Tokaj Aszú sa vykonali analýzy s cieľom určiť optimálnu teplotu extrakcie pre viac aj menej prchavé zlúčeniny, pričom sa porovnávali teploty 40, 50 a 60 ⁰C. Za optimálnu teplotu bolo zvolených 50 ⁰C, pretože pri tejto teplote boli dostatočne extrahované prchavé aj menej prchavé zlúčeniny. 3-putňové maďarské víno Tokaj Aszú a 3-putňové slovenské Tokajské vyberové víno, Ostrožovič sa analyzovali pri rovnakých podmienkach. Po identifikácii zlúčenín v obidvoch vínach bolo zistené, že slovenské Tokajské víno obsahovalo 3 identifikované zlúčeniny, ktoré neboli prítomné vo víne Tokaj Aszú, 2 identifikované zlúčeniny, ktoré boli v Aszú víne neidentifikované a 1 identifikovanú zlúčeninu, ktorá bola v Aszú víne prítomná ako zmesné spektrum. Väčšina zlúčenín mala v slovenskom Tokajskom víne väčší obsah ako príslušné zlúčeniny vo víne Tokaj Aszú.
Kľúčové slová:headspace-SPME, plynová chromatografia, Tokajské výberové víno, prchavé arómovo-aktívne zlúčeniny

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene