Oct 20, 2020   10:06 p.m. Vendelín
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Eva Benická, PhD.
Identification number: 3371
University e-mail: eva.benicka [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - Institute of Analytical Chemistry (FCFT)

          Publications     Bodies
     
Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:
Gas Chromatographic-mass Spectrometric Analysis of Characteristic Volatile Compounds
Written by (author):
Ing. Veronika Klučárová
Department: Department of Analytical Chemistry (IAC FCFT)
Thesis supervisor:
doc. Ing. Eva Benická, PhD.
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Analýza charakteristických prchavých zlúčenín v potravinách a poživatinách plynovou chromatografiou spojenou s hmotnostnou spektrometriou
Summary:
Bakalárska práca bola zameraná na analýzu prchavých zlúčenín v ovocných džúsoch (hruška, černica, jablko, marhuľa, broskyňa, mandarínka), ktoré vo veľkej miere ovplyvňujú ich senzorické vlastnosti. Prchavé látky podieľajúce sa na tvorbe aromatického profilu môžeme zaradiť medzi chemické zlúčeniny, ako sú aldehydy, ketóny, alkoholy, estery, laktóny, terpény. V publikovaných článkoch, ktoré boli spracované, boli použité rôzne izolačné a separačné metódy. Izolácia bola uskutočňovaná SPE, SPME, SBSE a priamou extrakciou kvapalina- kvapalina. K následnej separácií sa využívalo spojenie plynovej chromatografie s hmotnostnou spektroskopiou. Aromatický profil jednotlivých džúsov sa líšil v závislosti od druhu ovocia, použitých metód izolácie a separácie, ako aj spôsobu spracovania, uskladnenia. Informácie o profilovom zložení džúsov umožňujú rozlíšenie medzi pravými organickými džúsmi a džúsmi s prídavkom umelých sladidiel.
Key words:
prchavé zlúčeniny, aromatický profil, ovocný džús, GC-MS

Current level of public release
 
access to annotation and abstracts of final thesis only. Contacts are provided if the author or the supervisor does not wish to release the whole thesis. The author can state his contact details (optional)..


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited