18. 2. 2020  7:34 Jaromír
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Eva Benická, PhD.
Identifikačné číslo: 3371
Univerzitný e-mail: eva.benicka [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - Ústav analytickej chémie (FCHPT)

Kontakty     Výučba     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Analýza charakteristických prchavých zlúčenín v potravinách a poživatinách plynovou chromatografiou spojenou s hmotnostnou spektrometriou
Autor: Ing. Veronika Klučárová
Pracovisko: Oddelenie analytickej chémie (ÚACH FCHPT)
Vedúci práce: doc. Ing. Eva Benická, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Analýza charakteristických prchavých zlúčenín v potravinách a poživatinách plynovou chromatografiou spojenou s hmotnostnou spektrometriou
Abstrakt:Bakalárska práca bola zameraná na analýzu prchavých zlúčenín v ovocných džúsoch (hruška, černica, jablko, marhuľa, broskyňa, mandarínka), ktoré vo veľkej miere ovplyvňujú ich senzorické vlastnosti. Prchavé látky podieľajúce sa na tvorbe aromatického profilu môžeme zaradiť medzi chemické zlúčeniny, ako sú aldehydy, ketóny, alkoholy, estery, laktóny, terpény. V publikovaných článkoch, ktoré boli spracované, boli použité rôzne izolačné a separačné metódy. Izolácia bola uskutočňovaná SPE, SPME, SBSE a priamou extrakciou kvapalina- kvapalina. K následnej separácií sa využívalo spojenie plynovej chromatografie s hmotnostnou spektroskopiou. Aromatický profil jednotlivých džúsov sa líšil v závislosti od druhu ovocia, použitých metód izolácie a separácie, ako aj spôsobu spracovania, uskladnenia. Informácie o profilovom zložení džúsov umožňujú rozlíšenie medzi pravými organickými džúsmi a džúsmi s prídavkom umelých sladidiel.
Kľúčové slová:prchavé zlúčeniny, aromatický profil, ovocný džús, GC-MS

Aktuálny stupeň zverejnenia
 
sprístupňovanie len anotácie a abstraktov záverečnej práce, kontaktov, ak autor alebo školiteľ nesúhlasia so zverejnením celého textu. Autor môže uviesť kontaktné údaje (ako nepovinné).


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene